Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 6 статей
Запропонувати свій переклад для «мірило»
Шукати «мірило» на інших ресурсах:

- Російсько-український словник військової термінології 1928р. (С. та О. Якубські) Вгору

*Крупный — вели́кий; К. масштаб — вели́ке міри́ло; К. мушка — вели́ка му́шка.
*Линейный — ліні́йний; Л. зажим — ліні́йний за́тиск; Л. конденсатор — ліні́йний конденса́тор; Л. корабль — ліні́йний корабе́ль; Л. крейсер — ліні́йний кре́йсер; Л. масштаб — ліні́йне міри́ло; Л. мера — ліні́йна мі́ра; Л. угол — лінійний кут; Л. часть — ліні́йна части́на.
*Масштабміри́ло, -ла; М. величина — вели́кість міри́ла; М. времениміри́ло часу́; М. графический — графі́чне міри́ло; М. крупный — вели́ке міри́ло; М. линейный — ліні́йне міри́ло; М. мелкий — дрібне́ міри́ло; М. оборотов колесаміри́ло о́бертів ко́леса; М. поперечный — попере́чне міри́ло; М. численный — числове́ міри́ло; М. шаговміри́ло кро́ків; основание масштаба — осно́ва міри́ла; точность масштаба — то́чність міри́ла; цена М. — ціна́ міри́ла.
*Мелкий — дрібни́й; мілки́й; М. масштаб — дрібне́ міри́ло; М. мушка — дрібна́ му́шка; М. черный порох в мешочке — дрібни́й чо́рний по́рох у торби́нці.
Поперечный — попере́чний; П. винт — попере́чний ґвинт; П. масштаб — попере́чне міри́ло; П. нагрузка — попере́чна ванта́га; П. паз попере́чна ґа́ра; П. перегородка — попере́чна пере́ділка; П. пила — попере́чна пи́лка; П. положение — попере́чне поло́ження; П. ремень — попере́чний ре́мінь; П. связь — попере́чний по́в’язь; П. уровень — попере́чна позе́мниця.
*Численный — чисе́льний, числови́й; Ч. масштаб — числове́ міри́ло.