Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 12 статей
Запропонувати свій переклад для «місячка»
Шукати «місячка» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Кровь
1) кров (-ви), (
реже) крів (р. кро́ви́, кро[и]ві́), ум. крі́вця́, (пров.) крівля́, керва́, руда́ (-ди́), (вульг. преим. о -ви от удара в драке) юха́, ю́шка, паюха́, мазка́. [Без бо́ю, без кро́ви (Крим.). Поженемо́ся за барише́м, а скі́льки крові́ бра́тньої нап’ємо́ся (Квітка). Кро́в’ю вона́ умива́лась (Шевч.). Крі́в’ю обкипі́ла вся на́ша давни́на (Л. Укр.). Усі́ ру́ки в крови́ (Харківщ.). Як вода́, крівля́ по сві́ті бу́де розлива́тись (Руданськ.). Так він крівле́ю і вми́вся (О. Пчілка). Руда́ – не вода́ (Номис). Лю́дська крівця́ не води́ця, розлива́ти не годи́ться (Номис). Ша́бля моя́ не раз паюхо́ю вми́лась (К. С.). Мазко́ю хо́че хто уми́тись, кому́ не жаль свої́х зубі́в (Котл.)].
-вь артериальная – кров черво́на, (венозная) чо́рна (пога́на) кров.
Лицо у неё -вь с молоком – лице́ у не́ї мов кров з молоко́м; лице́ у не́ї бі́ле як ки́пень і рум’я́нці гра́ють.
-вью кровь омыть – кров за кров; кров зми́ти кро́в’ю.
Проливать -вь – ли́ти, пролива́ти (сов. проли́ти) кров. [За́раз бу́дуть тут лить непови́нную кров (Грінч.)].
Обагрить -вью, см. Обагря́ть.
Покрываться, покрыться (запекшейся) -вью – о(б)кипа́ти, о(б)кипі́ти кро́в’ю. [Окипі́ло се́рце гаря́чою кро́в’ю (Пісня)].
Запекшаяся -вь – закипі́ла(я) кров.
Покрытый запекшейся -вью – закипі́лий, обкипі́лий кро́в’ю.
Покрывается -вью что – кров обкипа́є на чо́му, кро́в’ю обкипа́є що.
Лужа -ви – калю́жа кро́ви, крива́ва рі́чка (крини́ця). [Де стоя́ла Бондарі́вна – крива́ва крини́ця (Пісня)].
Лежал в луже -ви – підпли́в кро́в’ю, лежа́в підпли́тий кро́в’ю (крівле́ю), лежа́в у калю́жі кро́ви.
Запачкать -вью – ума́зати в кров, укрови́ти, закрови́ти, (сильно) заюши́ти кого́, що.
Облиться -вью – уми́тися кро́в’ю, (грубо) мазко́ю.
Сердце обливается -вью – се́рце крива́виться. [І се́рце крива́виться, як згада́ю, яка́ мінли́ва лю́дська до́ля (Грінч.)].
Побить в -вь кого – спусти́ти кров кому́, (грубо) спусти́ти юху́ (мазку́) кому́, помажчи́ти кого́.
Ушибиться в -вь – заби́тися до кро́ви, (сильно) об’юши́тися.
-вь ударила в голову кому – кров уда́рила (бу́хнула, лину́ла) до голови́ кому́.
Изойти, истечь -вью – зійти́ кро́в’ю, збезкро́віти.
Он истёк -вью – він зійшо́в кро́в’ю, він збезкро́вів.
Пустить -вь – ки́нути (спусти́ти) кров (руду́), відкри́ти жи́лу кому́. [Ки́нув їй руду́ з руки́ (Квітка)].
Хоть -вь с носа – хоч кров з но́са.
Кро́ви (регулы) – мі́сячка, кра́ска;
2) (
в значении рода, племени, колена, поколения) кров (-ви).
Родная -вь – своя́ кров, рі́дна кров.
Это у него в -ви – це в йо́го роди́ме.
Голос -ви – кров озива́ється, го́лос кро́ви.
От -ви Рюриковой – з Рю́рикової кро́ви, з Рю́рикового ро́ду (колі́на).
Принц королевской -ви – принц королі́вської кро́ви, королі́вського ро́ду, колі́на;
3)
бот., см. Драко́нова кровь, Зверобо́й.
Менструа́ция – менструа́ція, мі́сячка, мі́сячне (-ного), цвіт (-ту), кра́ска, жіно́че (-чого), упла́ви (-вів), сплав (-ву) черво́ний, сплавня́ черво́на, руба́шня (-ні), руба́шне (-ного), (эвфем.) часи́, свій час, го́сті, (гал.) пола́.
Ме́сячное, сщ.мі́сячка, мі́сячне (-ного), мі́сячна кров (-ви); срв. Менструа́ция.

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

МЕНСТРУА́ЦИЯ укр. мі́сячка.
МЕ́СЯЧНЫЕ укр. мі́сячка.

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Менструациямі́сячка, -ки, мі́сячне, -ного.
Регулы, мед.мі́сячка, -ки, мі́сячне, -ного.

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Мі́сячка, мі́сячне, -огомесячное.

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Мі́сячка, -ки, ж. Менструація, мѣсячное.

- Словник українських наукових і народних назв судинних рослин 2004р. (Ю. Кобів) Вгору

Raphanus sativus L. var. sativusреди́ска (Рг1, Ср, Ln, Шс, Сл, Ук, МсЗАГ), ре́дька мі́сячна (Сл; Мс, ГбСД, СТ, ПЗ); ре́дьква мі́сячна (Мл), редьков місячна (Вх3, Вх6), рідьковка (Вх1); ме́сєчка (Лс2ПЦ), мі́сячка (Лс2, Мс, ГбСТ, ВЛ, ПЦ), радиска (Шм2), ре́дечка (Жл), реди́стка (МсСТ), редіска (MkПД), ре́дька (ВасВЛ), ре́дька черво́на (МсСТ), ре́дьквиця (Жл, Mk), редьквичка (Mk), ре́дьківця (Сл, ГбВЛ), редьковка (Вх1, ГбЛМ), редьковка місячна (Сл, Mk).

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Менструа́ція = мі́сячка, цьвіт, кра́ска, жіно́че, разом з Leucorrhoea = опла́ва, о(у)пла́ви, спла́вня. — У мене цьвіт був, як я сюди прийшла. Ніс.
Мѣ́сячное = (у жінок) — мі́сячка, спла́вня і д. Менструа́ція.