Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 14 статей
Запропонувати свій переклад для «міток»
Шукати «міток» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Моти́шка
1) цви́ндрик, мотя́жка;
2) погане́нький мі́ток (-тка).
Мото́к
1) (
пряжи) міто́к (-тка), (ниток) мо́ташка, мо́то́к, мо́тошок (-шка), мотови́льник. [Пря́жа бі́ла і кра́шена в мі́тках і клубка́ми (Макар.)].
Пол -тка́ – півмі́ток (-тка). [Ой, насу́че ни́ток, що бу́де з півмі́ток (Гулак). Мо́ташка нито́к (Київщ.). За́полочи (нито́к) купи́ла мо́ток – рушники́ перетика́ти (Ніженщ.)];
2) (
однокр. действие) мот (-ту).
Одним -ко́м пряжи не навьёшь – мотне́ш разо́к – ще не бу́де мото́к; не відра́зу Ки́їв збудо́вано;
3)
см. Сило́к.
Па́смо – па́смо (р. мн. па́сом и па́смів), ум. па́семко.
Мера ниток в 10 и 5 пасм – мо́хталь (-ля). 1/10 па́сма (3 нитки) – чи́сниця.
Полотно в 10 пасм и талька пряжи для сетей в 10 пасм – деся́тка.
Из холста в 10 пасм (десятипасменный) – десятча́ний.
Мера ниток в 40 или 50 пасмміто́к и мото́к (-тка́), ум. мото́чок.

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Моток міто́к, -тка́.

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Мотокмі́ток (-тка).
Пасмо – па́смо;
• 5 и 10 пасм
– мохта́ль (-ля́); 1–10 пасма (3 нитки) – чи́сниця;
• 20 или 25 пасм
– півмі́ток (-тка);. 40 или 50 пасм – мі́ток (-тка).

- Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш) Вгору

мото́к мото́к,-тка́, міто́к,-тка́
нанесе́ние нано́шування, наклада́ння, покрива́ння; нане́сення, накла́дення, покриття́
н. глазу́ри покрива́ння поли́вом, поливува́ння
н. ла́ка лакува́ння
н. ме́ток мі́чення, ста́влення мі́ток
н. поврежде́ний пошко́джування, завдава́ння пошко́д
н. покра́ски фарбува́ння
н. покры́тия покрива́ння, нане́сення покриття́
н. уда́ра ударя́ння, завдава́ння уда́ру
н. штукату́рки тинькува́ння, накида́ння випра́ви

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Міто́к, -тка́моток, мера ниток в 40 или 60 пасом.

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Міток, -тка, м. Мѣра нитокъ въ 40 или 50 пасомъ. Чуб. VII. 408 и Залюбовск. Мітки бувають круглі, в яких одно пасмо має 60 ниток і чиноваті, в яких одно пасмо має лиш 30 ниток. МУЕ. ІІІ. 13, 24. Міток із матірного прядіва. КС. 1893. VII. 80. Ізстаріли мене, ненько моя, та чужії мітки. Чуб. V. 553. Хто мені буде чужі мітки одпрядать? Мил. 219.
Мо́ток, -тка, м. = Міток. Як сестро, такій бути... чужі мітки одпрядаючи. Чуб. V. 917. Ум. Мото́чок, мо́тошок. Мотошок ниток. Зміев. у.
Чи́новатний, -а, -е.
1)
Чи́новатна ли́ства. Частъ сновалки, при помощи которой дѣлаются чини. МУЕ. III. 15.
2)
міток. Міток, въ которомъ одно пасмо имѣетъ 30 нитокъ вмѣсто 60. МУЕ. ІІІ. 14.

- Російсько-український словник військової термінології 1928р. (С. та О. Якубські) Вгору

*Моток — мота́шка, -ки, мі́ток, мі́тка.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Мото́къ = мі́ток, мі́тка (С. З.), 1/2 — півмі́ток (С. З.), частина в три нитки — чи́сниця, в 10 чисниць — па́смо або пові́смо, в 20 пасом — пі́вміток (Ніс.), пряжа знята з мотовила — та́лька. — Пряжа біла і крашена, в мітках і клубками. Макар. — Ой насуче ниток, що буде з півміток. Гул. Ар. — Півмітка допрядала. С. З. — Я за вечер і за досьвіток напряду 12 тальок. н. к. С. Ш.