Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 13 статей
Запропонувати свій переклад для «нагальність»
Шукати «нагальність» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Внеза́пность – несподі́ваність, рапто́вість, на́глість, нага́льність.
От внеза́пности (от неожиданности) – від несподі́ванки. [Внеза́пность этой перемены – рапто́вість (на́глість і т. и.) ціє́ї змі́ни].
Настоя́тельность – пи́льність, нага́льність, пеку́чість, (крайность) коне́чність, пи́льна (пеку́ча, коне́чна, ко́нча) потре́ба, (неолог.) насті́йність (-ости). [Чого́ така́ пи́льність? мо́жна-ж і зажда́ти (Харк.). Про пеку́чість ціє́ї спра́ви нема́ чого́ й говори́ти, це всі ви зна́єте (Київ)].
Неотло́жность – невідкла́дність, невідволо́чність, невідга́йність; пи́льність, нага́льність; нега́йність; пеку́чість; коне́чність (-ости); срв. Неотло́жный. [Да́ти ві́льний пляц власти́телеві до́му зо все́ю пи́льністю, в неодволо́чний час (Самійл.)].
-ность этих мероприятий совершенно очевидна – невідкла́дність (пи́льність) цих за́ходів цілко́м нао́чна (очеви́ста).
Поры́вистость – пори́вча(с)тість, рву́чкість, нага́льність (-ости).

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Спешно – спі́шно, нага́льно; -ность – спі́шність, спіх, -ху, по́квап, нага́льність, -ности.
Экстренностьнага́льність, пи́льність, -ности.

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Нага́льність
1)
спешность;
2)
внезапность;
3)
бурность, порывистость.

- Російсько-український словник ділової мови 1930р. (М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич) Вгору

Настоятельностьнага́льність (-ности), пильна потре́ба, пильність (-ности).
Неотложность – невідкла́дність (-ности), нага́льність (-ности), пильність (-ности).
Спешность
1) (
быстрота) – швидкість (-кости), ху́ткість (-кости), поспі́шність (-ности);
2) (
неотложность) – нега́йність (-ности), пильність (-ности), нага́льність (-ности); в случаях -сти – коли нега́йно треба.
Ударностьнага́льність (-ности).

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Нага́льність, -ности, ж.
1) Спѣшность.
2) Внезапность.
3) Бурность, порывистость.

- Російсько-український словник військової термінології 1928р. (С. та О. Якубські) Вгору

*Спешность — спі́шність, -ности, нага́льність, -ности; С. работы — спі́шність робо́ти.