Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 1 статтю
Запропонувати свій переклад для «нагідний»
Шукати «нагідний» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Подходя́щий – підхо́жий, підхі́дний, прикладни́й, (соответственный) відпові́дний, (о времени, случае: удобный) слу́шний, на́гі́дний, догі́дний, пригі́дний. [Нема́ нічо́го підхо́жого (Звин.). Підхі́дне полотно́ (Борз. п.). Прикладна́ земля́ (Полт.). Відпові́дні та влу́чні (меткие) аргуме́нти (Єфр.). Чека́в слу́шного часу́].
-щее для вас положение, место (служба) – відпові́дне для вас стано́вище, відпові́дна для вас поса́да.
-щее дело – підхо́же ді́ло кому́, рука́ кому́, на ру́ку кому́, на ру́ку кові́нька кому́. [Мені́ з паниче́м не рука́ (Звин.)].
-щий товар – підхо́жий, годя́щий крам.
-щий по цене – поці́нний.
Купить за -щую цену – купи́ти поці́нно.
Первый -щий – пе́рший-лі́пший (напр., ви́падок).