Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 7 статей

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Благоприобре́тение – надба́ння, на́дбанок, набу́ток, на́дбане (нажи́те) добро́.
Иму́щество – майно́, добро́ (диал. до́бре, р. -рого) ста́ток (-тку) и ста́тки (-ків), ста́тки-має́тки, доста́ток, худо́ба, (ум.) худі́бчина, (преим. земельное) має́ток (-тку) має́тність (-ности), до́бра (р. дібр). [Оддаю́ тобі́ в ру́ки все його́ майно́ (Св. П.). Пропи́в во́ли, пропи́в во́зи, пропи́в я́рма, ще й зано́зи, – все добро́ своє́ (Пісня). Що я, не хазя́їн на свойо́му до́брому? (Козел. п.). А ста́тку було́ в йо́го сім ти́сяч ове́ць, три ти́сячі верблю́дів, п’ятсо́т я́рем волі́в (Св. П.). Нажи́в собі́ ста́тки-має́тки криво́ю при́сягою (Л. Укр.). От як уме́р ба́тько, зоста́лася їм худо́ба: млин, і хлів, і кіт (Рудч.). Має́ток його́ дохо́дить до мільйо́на (Франко). Має́тність рухо́ма і нерухо́ма (К. С.). Порозпоро́шували діди́зну і вели́кі до́бра (М. Вовч.)].
-во движимое – рухо́ме добро́ (майно́), рухо́мість (-мости). [Їй (Акаде́мії) надає́ться пра́во набува́ти рухо́ме й нерухо́ме майно́ (Ст. Ак. Н.). Худо́ба і вся рухо́мість при йо́му (Номис)]; (пожитки) збі́жжя, худо́ба, скарб (-бу), ужи́тки (-тків), мана́тки (-ків), мана́ття (ср. р.), (жалкое) мізе́рія, зли́дні (-нів), (неплохое) доста́ток (-тку).
-во недвижимое – нерухо́ме добро́ (майно́), нерухо́мість.
Государственное, общественное -во – держа́вне, грома́дське добро́ (майно́).
Казённое -во – скарбо́ве (казе́нне) майно́.
Городское -во – міське́ (комуна́льне) майно́.
Удельные -ва – уді́льні до́бра (має́тки).
Церковное -во – церко́вне добро́ (майно́).
Частное -во – прива́тне майно́.
Благоприобретенное -во – набу́те (на́дбане, нажи́те) добро́ (майно́), набу́ток (-тку), надба́нок (-нку), надба́ння́. [Неді́лене між на́ми все надба́ння на́ше (Куліш)].
-во наследственное – спадко́ве добро́ (майно́), спа́дщина, спа́док (-ку), спа́дки (-ків).
-во родовое – родове́ добро́ (майно́), родови́й має́ток.
-во, доставшееся от предков – предкі́вщи́на.
-во, оставшееся от отца – ба́тькі́вщи́на, отці́вщина, (от матери) матери́зна, (от брата) братівщи́на, (от деда) діді́вщи́на, діди́зна.
-во пожалованное – на́дане добро́ (майно́).
-во заповедное – зака́зне́ майно́, запові́дник.
-во долговое – боргове́ майно́, борги́ на ко́му.
-во наличное – ная́вне майно́ (добро́), готови́зна.
-во раздельное и нераздельное – майно́ поді́льне і неподі́льне.
-во тленное и нетленное – майно́ тлі́нне і нетлі́нне.
Нажи́ток – нажи́ток, набу́ток (-тку), на́дбанок (-нку), за́рі́бок, дорі́бок (-бку).

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Нажиток – набу́ток, -тку, надба́нок, -нку.

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Надба́ння и на́дбанок, -нкуприобретение, имущество.

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

На́дбанок, -нку, м. Все благопріобрѣтенное, нажитое.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Нажи́токъ = нажи́ток, заробі́ток, зарі́бок, надба́нок (С. З.), на́дбане, при́дбане.

Запропонуйте свій переклад