Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 6 статей
Запропонувати свій переклад для «надсиланий»
Шукати «надсиланий» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Препровожда́емый
1) (
о ком) при[від]прова́джуваний;
2) (
о бумагах, деньгах) надси́ланий, переси́ланий;
3) (
о времени) прово́джуваний.

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

ВЫСЫЛА́ТЬСЯ, высылались виси́лано;
высылающий що висила́є тощо, ра́ди́й ви́слати, за́йнятий відря́дженням, прикм. висилко́вий, стил. перероб. висила́ючи;
высылающийся/высылаемый виси́ланий /надсиланий/, відря́джуваний, прикм. висильни́й;
ОТПРАВЛЯ́ТЬ ще спрова́джувати, відряджа́ти; (повинність) відбува́ти; (на Сибір) заганя́ти, засила́ти, запрото́рювати;
отправлять на тот свет зганя́ти зо сві́ту;
отправлять по по́чте посила́ти /пересила́ти/ по́штою;
ОТПРАВЛЯ́ТЬСЯ (в дорогу) укр. вируша́ти, вибира́тися, рідко вимандро́вувати;
отправляться в путь, руша́ти в доро́гу;
отправляться на тот свет /отправляться к праотца́м/ відхо́дити в за́світи;
отправлялись /отправлялось/ відпра́вляно;
отправля́ющий 1. що /мн. хто/ посила́є тощо, ста́вши відряджа́ти, ра́ди́й відряди́ти, ім. від отправитель, відправни́к, прикм. відправни́й, висилко́вий, 2. що пра́вить (слу́жбу) тощо, за́йня́тий відпра́вою;
отправля́ющий на ка́торгу ра́ди́й загна́ти на ка́торгу;
отправля́ющий на тот свет зда́тний зігна́ти зо сві́ту;
отправля́ющийся/отправля́емый 1./2. відпра́вляний, відпра́влюваний, 1. спрова́джуваний, випрова́джуваний, відпрова́джуваний, виря́джуваний, відря́джуваний, надси́ланий, поси́ланий, 2. вико́нуваний, відбу́ваний;
отправля́ющийся 1. гото́вий у доро́гу, гото́вий ви́рушити, в доро́зі до;
отправля́ющийся на бокову́ю стил. перероб. пода́вшись до подушо́к;
ОТПРА́ВИТЬСЯ фаміл. ви́пхатися, дмухну́ти, махну́ти і похідн.;
отправиться в свет піти́ у світи́;
отправиться к праотца́м пі́ти в за́світи;
отправиться в путе́ше́ствие помандрува́ти, ви́мандрува́ти, уда́ритися /пусти́тися/ в ма́ндри.
ПОСЫЛА́ТЬСЯ, посыла́ться на что галиц. відклика́тися до чого;
посыла́ющий що /мн. хто/ посила́є тощо, зви́клий посила́ти, зго́дний посла́ти, за́йня́тий висила́нням, прикм. галиц. висилко́вий;
посыла́ющийся/посыла́емый виси́ланий /поси́ланий, заси́ланий, наси́ланий, переси́ланий, надси́ланий/, відря́джуваний, делего́ваний, прикм. посильни́й;
ПРЕПРОВОЖДА́ТЬ (кого) ще відпрова́джувати;
препровождать вре́мя збува́ти /убива́ти/ час;
препровожда́ющий що /мн. хто/ пересила́є тощо, ста́вши пересилати, ра́ди́й пересла́ти, за́йня́тий пере́си́лкою, пересила́ч, прикм. припрова́джувальний, відва́джувальний, пересила́льний, надсила́льний;
препровождающий вре́мя в чём складн. збува́й-час-у-чім [збува́й-час-у-та́нцях-мо́лодь];
препровождающийся/препровожда́емый припрова́джуваний /відва́джуваний/, переси́ланий /надси́ланий/;
ПРИСЫЛА́ТЬ, присыла́ющий що присила́є тощо, зви́клий присилати, ра́ди́й присла́ти, прикм. тех. присильни́й;
присылающийся/присыла́емый приси́ланий /надси́ланий/, прикм. присильни́й.

Запропонуйте свій переклад