Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 11 статей
Запропонувати свій переклад для «наживка»
Шукати «наживка» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Нажи́вка
1) (
действие), см. Наживле́ние;
2) (
для уды) прина́да, прима́на, прива́ба, (мелкая рыбёшка) живе́ць (-вця́); (для ловушки) прина́да, прима́на; срв. Прима́нка 3; на́жив (-ву). [Я поправля́ю на́жив і спада́ють із удли́ща кра́плі (М. Рильськ.)].
Блё́вка (надеваемая на крючёк удкичервяк или муха) – нажи́вка, (бросаемая в воду для приманки рыбы) – прина́да.
Му́ха, энтом. Musca L. – му́ха, соб. мушва́. [До спа́сівки му́хи на па́на ро́блять, а в спа́сівку на се́бе (Номис). І де ця мушва́ бере́ться? (Харк.)].
-ха комнатная (M. domestica L.) – му́ха ха́тня, му́ха домова́.
-ха синяя (M. vomitoria L.) – гра́йка, бурча́ло, гучо́к (-чка́).
-ха трупная (Cynomyia (Calliphora) mortuorum L.) – (му́ха) трупни́ця, сує́тка-трупни́ця.
-ха мясная, мясоедка (Sarcophaga carnaria L.) – м’ясну́ха, сує́тка м’ясна́, заплю́виця.
-ха цветочная (Syrphus Latr.) – повисю́ха, полуде́нник.
-ха обыкновенная навозная (Scatophaga stercoraria L.) – плюга́вка-погні́йка.
-ха шпанская (Cantharis L.) – ма́йка, поми́ток (-тка), шпа́нська му́ха.
-ха гессенская (Cecidomyia destructor say.) – ге́сенська му́ха.
-ха осенняя (жигалка) – спа́сівська му́ха, джи́ґавка.
-ха-наживка – жирови́ця.
-ха белая (снежинка) – бі́ла му́ха. [Вже й бі́лі му́хи літа́ють (Луб.)].
-ха одолевает скотину, лошадей – му́ха б’є худо́бу, ко́ні.
Так тихо, что слышно как -ха пролетит – ти́хо, що й му́ху чу́ти як лети́ть; ти́хо як в усі́; ти́хо, хоч мак сій.
Докучлив как -ха – уї́дливий як му́ха.
Льнёт как -ха – ли́пне як му́ха.
Делать из -хи слона – роби́ти з му́хи слона́.
Он -хи не убьёт – він і му́хи не скри́вдить.
Убить -ху (выпить) – уби́ти му́ху.
Он под -хой – він під му́хою (під ча́ркою).
За -хой с обухом – за му́хою з обу́хом.
II. Нажи́ва (приманка), см. Нажи́вка.

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Наживка – зиск, -ку, кори́сть, -сти.

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Живе́ць, -вця́
1)
сила, жизненная сила;
2)
пульс;
3)
подпочва;
4)
наживка (для рыбы);
5)
живоцерковник.
Па́ша
1)
корм (для скота);
2)
наживка для удочки.

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Па́ша, -ші, ж.
1) Кормъ для скота, подножный кормъ.
Та солома ще може піде й на пашу. Зміев. у. Ой коні наші сиваші, чи були ви на паші? Мет. 218. Займи нашу телусю та пожени на. пашу, на панську толоку. ХС. II. 192. Да корівка ваша вже стара. — Ні, не стара; яка вона стара? всього сьома паша. О. 1862. VII. 90.
2) Наживка для удочки. Шух. І. 226.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Нажи́вка = д. Нажи́ва.
Наживно́й = 1. наживни́й, добувни́й (С. Л.), набу́тий, придба́лий. — Гроші — набута річ. н. пр. — Гроші дїло добувне. 2. поживни́й, пожи́точний, дохі́дний, кори́стний. 2. що вжива́єть ся на прина́ду, (д. Нажи́вка 2.)
Блёвка = нажи́вка (червячок або муха, що надівають на гачок для принади риби).

Запропонуйте свій переклад