Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 6 статей
Запропонувати свій переклад для «напольный»
Шукати «напольный» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Напо́льный – польови́й, напі́льний, нив’яни́й, ланови́й.
-ная дорога – польова́ доро́га, путі́вець (-вця); срв. Просё́лок.
Жаворонок-птичка -ная – жа́йворонок – пта́шка польова́.

- Російсько-український народний сучасний словник 2009– Вгору

Напольный – (установленный на полу) підлоговий, долівковий; (наземный) наземний:
напольные весы – долівко́ва (підло́гова) вага. Обговорення статті

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Напольный (о печи), техн. – назе́мний.

- Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш) Вгору

напо́льный назе́мний
ро́бот ро́бот,-та (автомат, схожий зовнішнім виглядом і рухами на людину)
р. агрега́тно-промы́шленный ро́бот агрега́тно-промисло́вий
р. вы́пуска гру́зо-изде́лия ро́бот ви́пуску вантажу́-ви́робу
р. напо́льный ро́бот назе́мний
р. промы́шленный ро́бот промисло́вий
р. промы́шленный с ци́кловым програ́ммным управле́нием ро́бот промисло́вий з циклови́м програ́мним керува́нням
р. промы́шленный с числовы́м програ́ммным управле́нием ро́бот промисло́вий з числови́м програ́мним керува́нням
р. специа́льный ро́бот спеція́льний

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Напо́льный = 1. середпо́льний. 2. напо́льний.

Запропонуйте свій переклад