Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 10 статей

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Ме́нтор, -рша – ме́нтор (-ра), -рка, напу́тник (-ка), -ниця, керівни́к, -ни́ця, провідни́к (-ка́), -ни́ця.
Назида́тель, -ница – навча́льник, -ниця, напу́тник, -ниця, набудівни́к (-ка́), -ни́ця.
Напу́тствователь, -ница
1) виряджа́льник, -ниця; напу́тник, -ниця, напуте́нник, -ниця.
Срв. Напу́тствовать 1 и 2.
Настави́тель, -ницанапу́тник, -ниця, напуте́нник, -ниця; срв. Наста́вник, -ница.
Наста́вник, -ницанапу́тник, -ниця, напуте́нник, -ниця, (рус.) наста́вник, -ниця; (учитель, -ница) учи́тель, -телька, навчи́тель, -телька, (воспитатель, -ница) вихова́тель, -телька. [Він невблага́нний напу́тник і силку́ється напути́ти бра́та (Н.-Лев.). Пора́до ми́лая моя́, напу́тнице моя́ і ма́ти! (М. Макар.). Ти все зга́дуєш любо́в, – вона́ й моя́ наста́вниця єди́на (Л. Укр.)].
Классный -ник, классная -ница – кла́сний вихова́тель, -на вихова́телька, (гал.) госпо́дар (-ря), -ди́ня кла́си.
Нравоучи́тель, -ница – моралі́ст, -лі́стка, навчи́тель, -лька до́брих звича́їв, (назидатель, -ница) навча́льник, -ниця, напу́тник, -ниця, мораліза́тор, -торка. [Навчи́тель до́брих звича́їв, що сам зблуди́в (Крим.)].

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Наставник – навчи́тель, -ля, напу́тник, -ка; -ница – навчи́телька, -ки, напу́тниця, -ці.

- Словник українських наукових і народних назв судинних рослин 2004р. (Ю. Кобів) Вгору

Plantago major L.подоро́жник вели́кий (Сл, Ру, Оп); ба́бка бі́льша (Вх1, Вх6, Мл); ба́бка (Гв, Нв, Вх, Ан, Пс, Gs, Жл, Hl, Mj, Ів, Сл, Mk, Бк, Гт, Он, Пч, Гу, Гб, Кч, Мг, Кар, Коб, ПокЗАГ), ба́бка дома́шня (ГдБО), бабка серока (ГбЛМ), бабки́ (Мо, ОсСТ, ПД), ба́бче ли́стя (МгЗК), базьки (MkДС), базьочки́ (Вх, СлДС), блошни́к (Яв, СмСТ), буквиця (АнСД), доро́жник (Пс, Жл), напутник (Mk), парник (MkПД), подорі́жник (Вх7, Гб2, Мг, Сб, КобДС, ГЦ, ЗК), подоро́жник (Чн, Нв, Рг1, Вл, Ан, Ln, Пс, Жл, Мн2, Hl, Rs, Шх, Шс2, Ян2, Ду, Ів, Сл, Mk, Ос, Рм, Пч, Гб, Кч, Мг, КобЗАГ), подорожник жилавий (СлСД), подоро́жник широколи́стний (СбСТ), подоро́жня́к (Лс2, СбПЦ), попу́тник (Рг1, Ln, Пс, Жл, Шс2, Ду, СлСТ), поранник (См), порізник (СмСД), придоро́жник (Гт, СмСЛ, ЗК), при́путень (Ів), припу́тник (Вх7, Ів, Гт, МгЗК), припу́тник кру́глий (Гт, СбЗК), путни́к (ГдБО), ра́нни́к (Рг1, Ан, Пс, Ду, Сл, Mk, Пч, ЯнаСТ, ЗК), рямни́к (МгЗК), свинжильник (ОсСТ), семижильник (АнСТ), серпни́к (МгЗК), стягач (Пс), три́пу́тень (Ан, Жл, ДуПС).

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Наста́вникъ, ца = учи́тель, ка, напу́тник, ця.
Руководи́тель, ница = проводи́рь, приві́дця (С. Л.), повода́р (С. Л.), повода́тар, ка (С. Л.), оруда́рь, ору́дник (С. Жел.), руково́дник (С. Жел.), вата́г, ватажо́к, напра́вник, напу́тник, ця, керма́нич, керовни́чий. — Все що жило новим життям, скрізь заворушилось; як бажали проводирі, все так і робилось. Кост. — Маючи за керманича духовенство, школа не спроможна була. Кн.

Запропонуйте свій переклад