Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 6 статей
Запропонувати свій переклад для «насыпью»
Шукати «насыпью» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

На́сыпь
1)
см. Насы́пка 1 и 2.
Грузить -пью – ванта́жити на́сипом;
2) на́сип, ви́сип (-пу,
м. р.), на́спа, на́спище, (пересыпь) пере́сип, пере́спа, (вал) вал (-лу), (могильная, курган) моги́ла, (бугор, груда) бу́рта, (канавная вместе с канавой) окі́п (р. око́пу), (реже) рів (р. ро́ву), (межевая вместе с ямой) копе́ць (-пця́). [Страх брав його́, щоб не звали́тися десь з на́сипу (М. Левиц.). Живе́ за на́сипом (Кременчуч.). Ту́рок нароби́в такі́ висо́кі ви́сипи, от я́к-би ха́та (Брацл.). Обли́ччя Украї́ни скрізь позна́чене на́спищами (Куліш). Із тру́пів бу́рти насипа́є (Котл.)].
Железнодорожная -сыпь – залізни́ч(н)ий на́сип;
3) (
крапины) крапки́, цятки́ (-то́к), цяткува́ння и цятко́вання.
Золотая -сыпь по атласу – золоте́ цятку[о́]ва́ння (золоті́ крапки́, золоті́ цятки́) на отла́сі; отла́с, поцятко́ваний золоти́ми крапка́ми.
Кана́ва – рів (р. ро́ву), рівча́к (-ка́), ро[і]ве́ць (р. рівця́), кана́ва, фо́са, (с насыпью) окі́п (р. око́пу). [Ко́лесо зав’я́зло в рівчаку́ (Н.-Лев.). Стережі́ться, там рове́ць! (Звиног.)].
Межевая -ва – межови́й рів (рівча́к), дільни́ця.
Отводная -ва – відхильни́й рів (рівча́к), відхильна́ кана́ва.
Сточная, водосточная -ва – ришта́к (-ка).
-ва для осушения болота – висушна́ кана́ва (фо́са).
Межево́й
1) межови́й, землемі́рний. [Межови́й шнур (Куліш)].

-во́й знак – межови́й знак (-ку́); (залом, зарубка) кляк (-ка).
-ва́я яма (с насыпью) – копе́ць (-пця́).
-вая книга – межова́ кни́га, кни́га про межува́ння.
-во́й план – межови́й план (-ну).
-во́е судопроизводство – межо́ве судівни́цтво;
2) (
находящийся на меже) межови́й, грани́чний, обмі́жний;
3)
см. Межевщи́к.

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Насыпь – на́сип (-пу);
• н. дорожная
– н. шляхови́й;
насыпью, всыпную (грузить
) – на́сипом.

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

На́сипом, нар. насыпью.
Наси́пчасто, нар.обильно, насыпью.

Запропонуйте свій переклад