Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 14 статей
Запропонувати свій переклад для «недоречний»
Шукати «недоречний» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Вздо́рный
1)
см. Вздо́рливый;
2) (
о деле, словах, книгах) безглу́здий, химе́рний, нікче́мний, пустоме́льний, недола́дній, недоре́чний. [Химе́рні слова́ (Шевч.). Безглу́зде це ді́ло. Сестра́ йому́ надає́ книжо́к додо́му, та не таки́х книжо́к пустоме́льних (Квітка). Недола́дні ре́чі говори́ли про се вели́ке ді́ло].
Неиду́щий – (неподходящий) непідхо́жий; (не к делу) недоді́льний, недоре́чний, недола́дни[і]й, що не йде, що не стосу́ється до чо́го; (неотносящийся, гал.) недоти́чний; (не к лицу) (що) не до лиця́, що не ли́чить (не лицю́є) кому́.
-щие к делу ссылки – посила́ння, що не стосу́ються до спра́ви.
Некста́ти, нрч. – не до ре́чи, (не к делу) не до ді́ла, (не к месту, не в лад) не до ладу́, не влад, (вульг.) не до шми́ги, (не к слову) не до сло́ва, (невпору) невча́с, невча́сно, невпо́ру; срв. Кста́ти. [Ва́ші слова́ тут не до ре́чи (Київ). Мені́ воно́ зо́всім не до ді́ла! (Н.-Лев.). Ці хатки́ стоя́ть тут понад ву́лицею зовсі́м не до ладу́ (Звин.). До чо́го не ки́неться, – усе́ не так, усе́ не до шми́ги (Квітка)].
-ти сделанный, сказанный и т. п.недоре́чний, недоді́льний, недола́дни[і]й.
Неприкла́дный
1) недоре́чний.

-ный примернедоре́чний при́клад;
2) безпри́кладний, небува́лий, нечу́ваний.

-ный случай – нечу́ваний ви́падок.
Неуме́стныйнедоре́чний, недола́дни[і]й, недоді́льний, не до ре́чи, не до ладу́, не до ді́ла. [Усе́, що хоті́ла каза́ти Га́нна, здало́ся їй таки́м недоре́чним тепе́р, як вона́ гля́нула на скри́влене з му́ки Горді́єве обли́ччя (Грінч.). Недоре́чні доріка́ння кри́тиків (Крим.). Що-ж ви нічо́го не ка́жете? невже́ се недоре́чне пита́ння? (Л. Укр.). За́мість гі́мну тане́ць недола́дний зачу́в (Самійл.). Варня́каєте все таке́, що воно́ зо́всім не до ді́ла (Васильч.)].
-ное замечание – недоре́чна (недола́дна[я], недоді́льна) ува́га, -не заува́ження.
Ваши слова здесь -ны – ва́ші слова́ тут не до ре́чи (не до ладу́, не до ді́ла).

- Російсько-український народний сучасний словник 2009– Вгору

Сказанный – сказаний, мовлений, промовлений, вимовлений, висловлений, зазначений, наведений, поданий, викладений:
в виду сказанного – зважаючи на сказане;
из сказанного следует – із сказаного випливає (виходить);
между нами будь сказанно – між нами казавши (кажучи), хай це залишиться (лишиться) між на́ми; хай про нас [ця] річ;
не в обиду будь сказано – не ображаючи сказати (скажу); не хотівши образити, скажу; пробач, пробачте (хай пробачить, пробачать) на слові; не ображайся; не май (майте) цих слів за зле;
некстати сказанныйнедоречний, недодільний, недоладний;
не при вас будь сказано – не перед ва́ми хай бу́де ска́зане;
прибавлять к сказанному словцо – додавати (додати), доповідати (доповісти) до сказаного, додавати (додати), докидати (докинути), прикидати (прикинути) слівце;
сказано будет ниже – йтиметься далі (нижче);
сказано — сделано – сказано — зроблено; як сказав, так і зробив (учинив).
[У тих, хто душею низький, найкраще з написаного і сказаного стає найгіршим (Г.Сковорода). До якої «Європи» можна йти з усіма цими комуністичними топонімами та незліченними пам’ятниками тоталітарним вождям, первомаями й переяславами, дзержинськими і щербицькими і, найгірше, з повсюдною переконаністю, що це наша історія, від якої негоже, мовляв, відрікатися? До якої «Європи» можна йти зі старим КДБ, що змінило назву, та не змінило звичок, лише доповнило звичне стеження за політичною опозицією не зовсім звичною, але незрівнянно прибутковішою участю у різноманітних бізнес-проектах? До якої «Європи» можна йти із совдепівською міліцією… коли в цілому світі її знають головно за африканськими масштабами хабарництва та азіатською вибагливістю катувань? Власне, список «набутків», якими сьогоднішня Україна могла б ощасливити європейців, можна істотно продовжити — аж до сотні професійних російських агентів, які, за свідченням московського перекинчика Олега Гордієвського, працюють сьогодні в самому лиш Києві, проте висновок зі сказаного загалом простий: не випроставши хребта, не вичавивши із себе раба, совка, гомо совєтікуса, не визначившись перед самими собою із власною ідентичністю, ми не здобудемо не лише формального членства в добропорядному європейському товаристві, — ми, боюсь, не здобудемо в цьому товаристві навіть неформальної до себе поваги (М.Рябчук). За жінкою залишається останнє слово в будь-якій суперечці… Всяке слово, сказане чоловіком після цього, є початком нової суперечки].
Обговорення статті

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

НЕСООТВЕ́ТСТВУЮЩИЙ що не відповіда́є, прикм. невідпові́дний, неслу́шний, недоре́чний, незгі́дний з, дале́кий від, образ. цілко́м іна́кший;
абсолю́тно несоответствующий фаміл. як коро́ві сідло́.

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Нелепый – безглу́здий, недола́дний, недоре́ч(н)ий, -а, -е.
Неуместныйнедоре́чний, -а, -е.

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Недоре́чнийнекстати сказанный, сделанный, неуместный.

- Російсько-український словник ділової мови 1930р. (М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич) Вгору

Неуместный (о замечании) – недоре́чний, недола́дній.

- Правописний словник 1929р. (Г. Голоскевич) Вгору

недоре́чний, -на, -не

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Недоре́чний, -а, -е. Некстати сказанный или сдѣланный, неумѣстный, излишній. К. ПС. 127.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Сумбу́рный = недоре́чний, недола́дний, неподо́бний, безглу́здий і д. Вздо́рный і Нелѣ́пый.

Запропонуйте свій переклад