Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 14 статей
Запропонувати свій переклад для «нечулий»
Шукати «нечулий» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Безду́шный
1) безду́шний, мертводу́шний, нечу́лий;
2) неживи́й, ме́ртвий, безду́шний [Безду́шне ті́ло];
3) немилосе́рдний, лю́тий, нежалісли́вий.

Безду́шно – безду́шно, немилосе́рдно, без жа́лю́.
Бесстра́стный
1) безстра́сний;
2) апати́чний, байду́жий, нечу́лий. [Холо́дний та безстра́сний аскети́зм].

-но
1) безстра́сно;
2) апати́чно, байду́жно, нечу́ло, без почуття́.
Бесчу́вственный
1) нечутли́вий, нечу́лий, безчу́лий, безчуттє́вий, безду́шний, недви́га (
общ.) се́рцем, обоня́тний.
-но – нечутли́во, нечу́ло, безду́шно;
2) безтя́мний, нетямни́й, неприто́мний, безприто́мний, нечуте́нний.
Невосприи́мчивый
1) несприйня́тливий до чо́го
и на що, (непонятливый) непохі́пли́вий, непохіпни́й, нетямови́тий; (нечувствительный) невразли́вий на що, нечу́лий, нечутки́й до чо́го.
-вый ребёнок – несприйня́тлива (непохіпна́, нетямови́та) дити́на.
-вый к чужой мысли – несприйня́тливий до чужо́ї ду́мки;
2) (
к заболеванию) невразли́вий на що, несприйня́тливий до чо́го.
Он -чив к болезням – він невразли́вий на х(в)оро́би, (в обиходе) його́ х(в)оро́ба не бере́, до йо́го х(в)оро́ба не пристає́, він не ско́ро сла́бне, він на х(в)оро́би не слабки́й.
Нечувстви́тельный
1) нечутли́вий, нечу́лий.

-ный к чему – нечутли́вий, нечутки́й до чо́го. [Нечутли́вий до вся́кої вті́хи світово́ї (Л. Укр.). Потрі́бно, щоб шко́ла роби́ла нечутли́вою свідо́мість діте́й до релігі́йних казо́к (Азб. Комун.)].
-ный к боли – нечутли́вий до бо́лю; невразли́вий, безбо́лісний. [Таки́й безбо́лісний чолові́к, що йому́ до чужо́го ли́ха ба́йдуже (Сл. Гр.)];
2) (
незаметный) непомі́тний; (не резко ощутительный) недіткли́вий; (безболезненный) безбо́лісний. [Покара́в його́ ду́же недіткли́вим спо́собом (Маковей)].
Нечу́ткий – нечутки́й, нечутли́вий, нечу́йний, нечу́лий.
-кий к чему – нечутли́вий, нечутки́й до чо́го.

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Бесчувственный
1) нечутли́вий, -а, -е, нечу́лий, -а, -е;
2) неприто́мний, безтя́мний, -а, -е.
Нечувствительный
1) нечу́лий, нечутли́вий;
2) (
незаметный) непомі́тний, -а, -е.

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Нечу́лийнечуткий, нечувствительный.

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Нечу́лий, -а, -е. Безчувственный, нечувствительный. К. МБ. X. 17.
Нечустве́нний, -а, -е. = Нечулий. Васильк. у. Робила й не спала, поки аж нечуственний сон обняв її коло колиски. МВ. (О. 1862. III. 62). Упав зразу на землю і став нечуственний, а потім очуняв та й прохворів півтора місяця. Екатер. у.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Безду́шный = 1. безду́шний, нечу́лий, нечустве́нний. 2. ме́ртвий, неживи́й. 3. немилосе́рдний, лю́тий, че́рствий.
Безчу́встевнный = нечу́лий, нечустве́нний.
Нечувстви́тельный, но = 1. нечу́лий, нечутли́вий (С. Жел.), нечустве́нний (С. Жел.). 2. непомі́тний, неприкмі́тний, незна́чний, но.

Запропонуйте свій переклад