Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 4 статті
Запропонувати свій переклад для «ніцитися»
Шукати «ніцитися» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

I. Жа́ться (жмусь, жму́тся) –
1) (
тесниться, прижиматься, толпиться, льнуть) ти́скатися, ти́снутися, тули́тися до ко́го-чо́го, під чим, під що, куди́, горну́тися куди́, до ко́го, (только о толпе) тісни́тися. [Ти́снуться, як до дари́ в це́ркві. Переполо́хані паня́нки тули́лися по кутка́х. До чужо́ї голу́боньки не тули́сь. Скрізь по-під сті́нами тули́лися кана́пки. На збо́рні все було́ по́вно: свити́ так ті́сно тули́лися до свит, що мо́кра оде́жа аж парува́ла (Коц.). В сі́нях юрба́, ду́шачись до мло́сти, дала́ пана́м широ́ку доро́гу. Хто стоя́в – у куто́к горну́всь (М. Вовч.)];
2) (
ёжиться) ї́житися, щу́литися, не́мжитися, кули́тися. См. Ё́житься, (выжиматься) – души́тися, чави́тися; (заминаться) му́лятися, му́литися, м’я́тися. [Кажи́, не му́ляйся (не мни́ся)];
3) (
скупиться) скупи́тися, труси́тися, (провинц.) ні́цитися. [Над ко́жною копі́йкою тру́ситься].
Прики́дываться, прики́нуться
1)
кем, чем – прикида́тися, прики́нутися, удава́ти, уда́ти (з се́бе) кого́, що, (зап.) чини́тися, роби́тися ким; см. Притворя́ться. [Заха́рко прикида́вся здиво́ваним (Крим.). Удає́ з се́бе па́на. Він на́віть обра́женого удає́ (Єфр.). Не чини́ся глухи́м, коли́ тобі́ не позаступа́ло (Франко)].
-ваться больным – прикида́тися хво́рим, удава́ти хво́рого.
-ться бедняком – удава́ти (уда́ти) вбо́гого, бідни́тися и збі́днюватися, збідни́тися, ні́цитися, знебо́житися, (насм.) зсинобо́житися.
-ться неживым – удава́ти, уда́ти неживо́го, (сов.) знеживи́тися. [Со́нечко (божья коровка) вме́рло, лежи́ть, ніжки́ підобга́ло і не ворухне́ться – то воно́ знеживи́лось ті́льки (Борз.)];
2) (
о болезн., преимущ. чирьях, роже, лишае, нарывах) прикида́тися, прики́нутися, підкида́тися, підки́нутися, укида́тися, уки́нутися, (сов.) приятри́тися. [Прики́нулась (підки́нулась) беши́ха. Підки́нувся чиря́к. Не ду́же з таки́м хво́рим, а то й тобі́ ця хворо́ба приятри́ться (М. Грінч.)].

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Ні́цитися, -цуся, -цишся
1)
жаться, ёжиться;
2)
прикидываться бедным.

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Ніцитися, -цуся, -цишся, гл. Жаться, съеживаться; прикидываться бѣднымъ. Усяк буде щулитись та ніцитись, що грошей нема. См. Нітитися.