Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 31 статтю

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Нож – ніж (р. ножа́); специальнее: (большой нескладной с дерев. рукояткой) колода́ч (-ча́), колоді́й (-дія́); (кузнечный для отсекания копыт) обтина́ч; (короткий сапожный) ґнип, ґни́пе́ць, книп (-па), кни́пе́ць (-пця́); (мездрильный) штри́холь; (кессона, колодца) різа́к (-ка́); (в трепалке и электрич.) ме́чик; (запоясный) запоя́сник; (запоясный казацкий из меди вроде булавы) топу́з; (засапожный) захаля́вник, (иносказ., в разб. языке) това́риш; (с отломанным кончиком) чепе́ль; (из обломка косы) скі́сок (-ска), кі́ска, коса́р (-ря́); (резец) різе́ць (-зця́). [Ви́йде зло́дій на шлях погуля́ть з ноже́м у халя́ві (Шевч.). Го́стрі, як ніж, о́чі (Н.-Лев.). По са́му коло́дку так і всади́ла йому́ колода́ч (Кониськ.). Всі ла́ски мої́, ні́би ніж-колоді́й, в се́рце рі́зались їй (Черняв.). Ме́чик те́рниці (Н.-Лев.). Бли́снув перед очи́ма туре́цьким запоя́сником (Куліш). Ой ви́гострю това́риша, засу́ну в халя́ву (Шевч.)].
Вращающийся ножоберто́вий ніж.
Вспомогательный нож, электр. – допомічни́й ме́чик.
Гладильный нож – глади́льний ніж, прави́ло.
Жатвенный нож – жнива́рний ніж.
Контактный нож, электр. – дотичко́вий ме́чик.
Кухонный (поварской, приспешный) нож – кухе́нний (кухня́ний, кухова́рський) ніж.
Луговой нож (в культиваторе) – лукови́й ніж.
Мясничий нож – різни́чий (різни́цький) ніж, (секач) сіка́ч (-ча), сіка́чка.
Окулировочный нож – очкува́льний ніж.
Плужной (сабанный) нож – чересло́.
Полольный нож – полі́льницький (полі́тницький) ніж.
Пчеловодный нож – бджільни́цький ніж.
Садовой нож – садови́й (садівни́цький) ніж.
Сахароварный нож, см. Меша́лка 1.
Свекловичный нож – буря́чний ніж.
Складной нож – скла́да́ний (гал. бга́ний) ніж, (карманный, гал.) забига́ч (-ча́), (привешиваемый на поясе, плохонький) чепе́лик.
Соломорезный нож – січка́рний ніж.
Тупой нож – тупи́й ніж, тупа́к (-ка́), тупе́ць (-пця́), тупи́ця.
Фальцовочный нож – фальцівни́й ніж, прави́ло.
Финский нож – фі́нський ніж, фі́нка. [В руці́ йому́ бли́снула фі́нка (Микит.)].
Без -жа́ зарезать кого – без ножа́ зарі́зати кого́.
Быть на -жа́х с кем – бу́ти на ножа́х, ворогува́ти з ким.
Всадить нож кому во что – встроми́ти (застроми́ти, загна́ти, вгороди́ти) ножа́ (ніж) кому́ в що́. [Мов ніж мені́ встроми́в у се́рце він (Грінч.)].
Лезть (приставать) с -жо́м к горлу к кому – лі́зти з ноже́м до го́рла кому́, пристава́ти з коро́ткими гужа́ми до ко́го; срв. Пристава́ть 4.
Точить нож на кого – гостри́ти ніж на ко́го.
Дело дошло до -же́й – дійшло́ся до ножі́в.
Как -жо́м отрезало – як ноже́м (різце́м) відрі́зало (відтя́ло).
Как -жо́м отрезать – як ноже́м (різце́м) відрі́зати (відтя́ти); (отказать) відмо́вити як відрі́зати.
Это мне как нож в сердце – це мені́ як ніж у се́рце.

- Російсько-український народний сучасний словник 2009– Вгору

Вращающийся – (способн. пас.) обертний, поворітни́й; (в пас. действии) обертаний; (способн. неперех.) обертовий, (легко) оберткий; (в неперех. действии) що обертається:
вращающаяся часть машины – обертова частина машини;
вращающаяся дверь – обертові двері;
вращающийся анод – обертний анод.
[— Ні ж бо, — вела далі тітка Кейт, — вона нікого не слухалася й чути не хотіла нічиєї ради. Гарувала в тому хорі день і ніч, день і ніч. Різдво, шоста ранку, а вона вже там. І яка їй за все це дяка? — Може, вона трудилася задля слави Господньої, тьотю Кейт? — з усмішкою запитала Мері-Джейн, повернувшися кругом на обертовій табуретці (Р.Скакун і Е.Гончаренко, перекл. Д.Джойса). Ось і вхід до готелю, навколо нього справжній вихор. Обертові двері, щомиті викидаючи людей на тротуар, підхопили мене й затягли досередини, я опинивсь у великому вестибюлі (П.Таращук, перекл. Л.-Ф.Селіна). Світло ліхтарів залітало у вікна таксі, немов промінь обертового маяка в темряву корабельної каюти (Є.Попович, перекл. Е.М.Ремарка)].
Обговорення статті

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Вращающийся (в круговом движении)оберто́вий;
в. (поворотный) – поворітни́й.
Движение – рух (-ху);
• д. абсолютное
– р. абсолю́тний;
• д. автобусное
– р. авто́бусний;
• д. беспрерывное
– р. безупи́нний;
• д. буксирное
– р. галівни́й;
• д. вихровое
– р. вихрови́й;
• д. возвратное
– р. зворо́тний;
• д. волнообразное
– р. хвилюва́тий, хвилюва́ння;
• д. вращательное
– р. оберто́вий;
• д. встречное
– р. (зу)стрічни́й;
• д. встряхивающий
– р. потрусни́й;
• д. гармоническое
– р. ґармоні́чний;
• д. грузовое
– р. ванта́жний;
• д. густое
– р. густи́й;
• д. замедленное
– р. зага́юваний;
• д. кажущееся
– р. уя́вний;
• д. качательное
– р. хитни́й;
• д. колебательное
– р. коливни́й;
• д. к. (при верхнем подвесе
) – р. гойдни́й;
• д. к. (при нижн. закреплении
) – р. хитни́й;
• д. криволинейное
– р. криволіні́йний;
• д. круговое
– р. колови́й;
• д. круговращательное
– р. оберто́вий;
• д. легковое
– р. повозо́вий;
• д. ломовое, грузовое
– р. ванта́жний;
• д. микрометренное
– р. мікрометро́вий;
• д. неравномерное
– р. нерівномі́рний;
• д. неравномерно-переменное
– р. нерівномі́рно-змі́нний;
• д. несвободное
– р. неві́льний;
• д. относительное
– р. відно́сний;
• д. пешеходное
– р. пі́ший;
• д. плавное
– р. плавки́й;
• д. по инерции
– р. з іне́рції;
• д. попеременное
– р. змі́нний;
• д. поперечное
– р. попере́чний;
• д. поступательное
– р. поступни́й;
• д. приобретенное
– р. набу́тий;
• д. продольное
– р. подо́вжний;
• д. прямолинейное
– р. простоліні́йний;
• д. прямолинейно-возвратное
– р. простоліні́йно-зворо́тний;
• д. прямолинейно-поступательное
– р. простоліні́йно-поступни́й;
• д. равномерное
– р. рівномі́рний;
• д. равномерно-замедленное
– р. рівномі́рно-зага́юваний;
• д. равномерно-переменное
– р. рівномі́рно-змі́нний;
• д. равномерно-ускоренное
– р. рівномі́рно-пришви́дшуваний;
• д. сквозное
– р. наскрізни́й;
• д. сложное
– р. складни́й;
• д. служебное
– р. службо́вий;
• д. сотрясательное, сотрясающее
– р. потрусни́й;
• д. судовое
– р. суднови́й;
• д. транзитное
– р. транзи́тний;
• д. трехкутное
– р. триколі́йний;
• д. тугое
– р. туги́й;
• д. угловое
– р. кутови́й;
• д. ускоренное
– р. пришви́дшуваний;
• д. хозяйственное
– р. господа́рський;
• д. четырехпутное
– р. чотириколі́йний;
• д. экипажное
– р. повозо́вий.
Круговращательный (движение) – оберто́вий.
Кулачек – кулачо́к (-чка́);
• к. вращающийся
– к. оберто́вий.
Насос – смо́к (-ка);
• н. водопод’емный
– с. водотя́жний;
• н. водяной
– с. водяни́й, водосмо́к (-ка);
• н. воздушный
– повітресмо́к (-ка), с. повітряни́й;
• н. в. выдвижной
– с., п. розсувни́й;
• н. вращательный
– с. оберто́вий;
• н. всасывающий
– с. всисни́й;
• н. газовый
– с. газо́вий;
• газосмо́к (-ка); н. грязевой (сахар. произв.
) – шлямосмо́к (-ка);
• н. двойного действия
– с. двочи́нний;
• н. двухступенчатый
– с. двохсхідча́стий;
• н. двуцилиндровый
– с. двоциліндро́вий;
• н. диафрагмовый
– с. діяфрагмо́вий;
• н. масляный
– олієсмо́к (-ка), с. олі́йний;
• н. м. (для смазки
) – с. масти́льний;
• н. мембрано-поршневой
– с. мембра́но-толоко́вий;
• н. мокровоздутый
– с. мокроповітряни́й;
• н. нагнетательный
– с. нагнітни́й;
• н. нефтяной
– нафтосмо́к (-ка);
• н. одноступенчатый
– смок односхідча́стий;
• н. отливной
– с. ви[від]ливни́й;
• н. паровой
– паросмо́к (-ка), с. парови́й;
• н. пароструйный
– с. пароструми́нний;
• н. питающий, питательный
– с. живи́льний;
• н. плунжерный
– с. пурначе́вий;
• н. пневматический
– с. пневмати́чний;
• н. под’емный
– с. підійма́льний;
• н. пожарный
– с. поже́жний;
• н. поршневой
– с. толоко́вий;
• н. пульверизационный
– с. приска́ч (-ча́);
• н. разрежающий
– с. розрідни́й;
• н. ручной
– с. ручни́й;
• н. скальчатый, плунжерный
– с. пурначе́вий;
• н. струйный
– с. струми́ний;
• н. центробежный
– с. відосередко́вий;
• н. циркуляционный
– с. обіго́вий, циркуляці́йний;
• н. шиберный
– с. заслінко́вий.
Нож – ніж (ножа́);
• н.
электр. – ме́чик (-ка);
• н. (кессона
) – різа́к (-ка);
• н.,
кузн. – обтина́ч (-ча́);
• н., сапож.
– клипе́ць (-пця́);
• н. вращающийся
– н. оберто́вий;
• н. вспомогательный (контактный
) – ме́чик допомічни́й;
• н. гладильный
– н. глади́льний;
• н. диффузионный
– н. дифузо́рний;
• н. жатвенный
– н. жнива́рний;
• н. контактный
– ме́чик дотичко́вий;
• доти́чний; н. луговой (в культиват.
) – ніж лукови́й;
• н. окулировочный,
с.-х. – н. очкува́льний;
• н. отбойный (в торфососе
) – н. відбійни́й;
• н. пальцевидный
– н. пальцюва́тий;
• н. перочинный
– н. склада́ний;
• н. плоский,
с.-х. – н. пло́ский;
• н. полольный
– н. полі́льний;
• н. пчеловодный
– н. бджільни́цький;
• н. ребристый
– н. ребро́ваний;
• н. свекловичный
– н. буря́чний;
• н. складной
– н. склада́ний;
• н. соломорезный
– н. січка́рний;
• н. тройной (в торфососе
) – н. потрі́йний.
Оборотныйоберто́вий;
• о. депо,
ж.-д. – верта́льне депо.
Плуг – плу́г (-га);
• п. беспередковый
– п. безколішне́вий;
• п. безрычажный
– п. безва́жільний;
• п. висячий
– п. висни́й;
• п. двухкорпусный
– п. двоко́рпусний;
• п. дисковый
– п. кружа́льний;
• п. дренажный
– п. дрена́жний;
• п. ездовой
– п. їздови́й;
• п. многокорпусный
– п. многоко́рпусний;
• п. моторный
– п. моторо́вий;
• п. оборотный
– п. оберто́вий;
• п. передковый
– п. колішне́вий;
• п. полупередковый
– п. півколішне́вий;
• п. райольный
– п. глибокоо́рний;
• п. рамный
– п. ра[я]мови́й;
• п. снегоочистительный
– п. снігочи́сний;
• п. тракторный
– п. тра́кторний;
• п. трехкорпусный
– п. трико́рпусний;
• п. фискарский
– п. фіска́рський;
• п. четырехкорпусный
– п. чотирико́рпусний;
• п.-картофелекопатель
– п.-картоплекопа́ч (-ча́);
• п.-рухадло
– п. рухадло́вий;
• п.-самоход
– п. самохі́дний;
• плугом пахать
– плу́жити, ора́ти.
Счетчик – лічи́льник (-ка);
• с. автоматический
– л. автомати́чний;
• с. вращательного движения
– л. оберто́вий;
• с. динамометрический
– л. динамометри́чний;
• с. закрытый
– л. закри́тий;
• с. индукционный
– л. індукці́йний;
• с. осциллирующий
– л. коливни́й;
• с. регистрирующий
– л. реєстрівни́й;
• с. с выскакивающими цифрами
– л. з вискочни́ми ци́фрами;
• с. с маятником
– л. маятнико́вий;
• с. самопишущий
– л. самопи́сний;
• с. электрический
– л. електри́чний;
• с. электродинамический
– л. електродинамі́чний;
• с.-интегратор
– л.-підсумо́вник (-ка), л.-інтегра́тор (-ра).

- Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш) Вгору

ве́ктор ве́ктор,-ра (відрізок певної довжини і напрямку у просторі)
в. враща́ющийся ве́ктор оберто́вий
в. враще́ния ве́ктор оберта́ння
в. едини́чный ве́ктор одини́чний
в. каса́тельных напряже́ний ве́ктор доти́чних напру́г
в. колеба́тельный ве́ктор колива́льний
в. комплана́рный ве́ктор комплана́рний
в. магни́тный ве́ктор магне́тний
в. многокомпоне́нтный ве́ктор багатокомпоне́нтний
в. напряже́ний ве́ктор напру́г
в. напряже́нности ве́ктор напру́жености
в. осево́й ве́ктор осьови́й
в. перемеще́ния ве́ктор перемі́щення
в. результи́рующий ве́ктор підсумко́вий [результа́тний]
в. скользя́щий ве́ктор ковзни́й
в. ско́рости ве́ктор шви́дкости
в. смеще́ния ве́ктор змі́щення
возвра́тно-враща́тельный поверта́нно-оберта́льний [оберто́вий]
враща́тельный оберта́льний, оберто́вий
гидроцили́ндр гідроцилі́ндер,-дра (двигун, де статичний напір рідини надає веденій ланці обмеженого зворотно-поступального або зворотно-поворотного руху)
г. враща́ющийся гідроцилі́ндер оберто́вий
г. двухпозицио́нный гідроцилі́ндер двопозиці́йний
г. мембра́нный гідроцилі́ндер мембра́нний
г. многопозицио́нный гідроцилі́ндер багатопозиці́йний
г. моме́нтный гідроцилі́ндер моме́нтний
г. односторо́ннего де́йствия гідроцилі́ндер однобі́чної ді́ї
г. плу́нжерный гідроцилі́ндер плу́нжерний
г. поворо́тного дви́жения гідроцилі́ндер поворо́тного ру́ху
г. поршнево́й гідроцилі́ндер то́локовий
г. прямолине́йного дви́жения гідроцилі́ндер прямоліні́йного ру́ху
г. с де́мпфером гідроцилі́ндер з де́мпфером
г. сильфо́нный гідроцилі́ндер сильфо́нний
г. телескопи́ческий гідроцилі́ндер телескопі́чний
движе́ние рух,-ху
д. адиабати́ческое рух адіяба́тний
д. беспреры́вное рух безпере́рвний [непере́рвний]
д. бро́уновское рух бро́унівський (невпорядкований безперервний рух дрібних частинок (до 5 мк), завислих у рідині або газі, спричинений тепловим рухом молекул довкілля)
д. винтово́е рух ґвинтови́й
д. вихрово́е рух вихрови́й
д. возвра́тно-поступа́тельное рух зворо́тно-поступа́льний
д. волнообра́зное рух хвиля́стий
д. враща́тельное рух оберто́вий
д. встре́чное рух зустрі́чний
д. вы́нужденное рух ви́мушений
д. гармони́ческое рух гармоні́чний
д. двухме́рное рух двови́мірний
д. деформацио́нное рух деформаці́йний
д. зави́хренное рух зави́хрений [зави́хорений]
д. замедле́нное рух спові́льнений
д. затуха́ющее рух згасни́й
д. изотерми́ческое рух ізотермі́чний
д. ка́жущееся рух позі́рний [уя́вний]
д. каса́тельное рух доти́чний
д. колеба́тельное рух коливни́й
д. криволине́йное рух криволіні́йний
д. кругово́е рух колови́й
д. ламина́рное рух ламіна́рний [шарува́тий]
д. лине́йное рух ліні́йний
д. механи́ческое рух механі́чний
д. неравноме́рное рух нерівномі́рний
д. нестациона́рное рух нестаціона́рний
д. неустанови́вшееся рух неуста́лений
д. обра́тное рух зворо́тний
д. однонапра́вленное рух односпрямо́ваний
д. относи́тельное рух відно́сний
д. переме́нное рух змі́нний
д. перено́сное рух переносни́й
д. пла́вное рух пла́вний
д. плавноизменя́ющееся рух плавнозмі́нний
д. пло́ское рух пло́ский
д. плоскопаралле́льное рух плоскопарале́льний
д. поступа́тельное рух поступа́льний [поступни́й]
д. потенциа́льное рух потенці́йний
д. преры́вистое рух перери́вчастий
д. принуди́тельное рух примусо́вий
д. простра́нственное рух просторо́вий
д. прямолине́йное рух прямоліні́йний
д. пульси́рующее рух пульсівни́й
д. равноме́рное рух рівномі́рний
д. равноме́рно-замедле́нное рух рівномі́рно-спові́льнений
д. равноме́рно-переме́нное рух рівномі́рно-змі́нний
д. равноме́рно-уско́ренное рух рівномі́рно-пришви́дшений
д. равнопереме́нное рух рівнозмі́нний
д. результи́рующее рух вислідни́й
д. скачкообра́зное рух стрибка́ми
д. сквозно́е рух наскрі́зний
д. скоростно́е рух швидкісни́й
д. сло́жное рух складни́й
д. со́бственное рух вла́сний
д. стру́йчатое рух струменя́стий, течія́ струмени́ста [ламіна́рна]
д. теплово́е рух теплови́й
д. толчкообра́зное рух по́штовхами
д. тра́нспорта правосторо́ннее рух тра́нспорту правобі́чний
д. турбуле́нтное рух турбуле́нтний [вихрови́й]
д. упоря́доченное рух упорядко́ваний
д. уско́ренное рух пришви́дшений
д. установи́вшееся рух уста́лений
д. цикли́ческое рух циклі́чний
диск диск,-ка, кружа́ло,-ла
д. ведо́мый диск ве́дений [тяжни́й]
д. веду́щий диск повідни́й [тягови́й]
д. враща́ющийся диск оберто́вий
д. магни́тный диск магне́тний
д. пи́льный диск пи́льний [пиля́льний]
д. поворо́тный диск поворо́тний
д. подаю́щий диск подава́льний
д. полиро́вочный диск полірува́льний
д. сма́зочный диск масти́льний
д. тормозно́й диск гальмівни́й
д. фрикцио́нный диск фрикці́йний [тертьови́й]
д. электро́нный диск електро́нний
дихрои́зм дихрої́зм,-му, двоколі́рність,-ности (властивість деяких тіл виявляти різне забарвлення залежно від напряму розгляду)
д. враща́тельный дихрої́зм оберто́вий
д. магни́тный дихрої́зм магне́тний
д. электри́ческий дихрої́зм електри́чний
и́мпульс і́мпульс,-су, по́штовх,-ху
и. волново́й і́мпульс хвильови́й
и. враща́тельный і́мпульс оберто́вий [оберта́льний]
и. звуково́й і́мпульс звукови́й
и. напряже́ния і́мпульс напру́ги
и. обобщённый і́мпульс узага́льнений
и. пусково́й і́мпульс пускови́й
и. светово́й і́мпульс світлови́й
и. то́ка і́мпульс стру́му
и. уда́рный і́мпульс уда́рний
и. электромагни́тного по́ля і́мпульс електромагне́тного по́ля
ковш ківш, ковша́, черпа́к,-ка́
к. вращаю́щийся ківш оберто́вий
к. загру́зочный ківш заванта́жувальний
к. зали́вочный ківш заливни́й
к. захва́тывающий ківш [черпа́к] захо́плювальний
к. лите́йный ківш лива́рний
к. опрокидно́й ківш перекидни́й
к. разли́вочный ківш розлива́льний
к. скребко́вый ківш скребко́вий
к. чугуново́зный ківш чавунові́зний
ма́ятник ма́ятник,-ка, колива́льник,-ка, хиту́н,-на́
м. баллисти́ческий ма́ятник балісти́чний
м. гидрометри́ческий ма́ятник гідрометри́чний
м. гидроскопи́ческий ма́ятник гідроскопі́чний
м. горизонта́льный ма́ятник горизонта́льний
м. кони́ческий ма́ятник коні́чний
м. кругово́й ма́ятник колови́й [кругови́й]
м. математи́ческий ма́ятник математи́чний
м. нитяно́й ма́ятник ниткови́й
м. оборо́тный ма́ятник оборо́тний [оберто́вий]
м. пружи́нный ма́ятник пружи́нний
м. секу́ндный ма́ятник секу́ндний
м. сло́жный ма́ятник складни́й
м. сфери́ческий ма́ятник сфери́чний
м. упру́гий ма́ятник пру́жни́й
м. уравни́тельный ма́ятник зрівня́льний [зрі́внювальний]
м. физи́ческий ма́ятник фізи́чний
м. циклоида́льный ма́ятний цикло́їдний
м. часово́й ма́ятник годиннико́вий
перфора́тор перфора́тор,-ра, діркува́ч,-ча́ (1. машина для пробивання отворів у папері кінострічки; 2. машина для механічного свердління свердловин)
п. автомати́ческий перфора́тор автомати́чний
п. враща́ющийся перфора́тор оберто́вий
п. коло́нковый перфора́тор коло́нковий
п. ле́нточный перфора́тор стрічкови́й
п. нумеру́ющий перфора́тор нумерни́й
п. пневмати́ческий перфора́тор пневмати́чний
п. поршнево́й перфора́тор то́локовий
п. телескопи́ческий перфора́тор телескопі́чний
п. уда́рный перфора́тор уда́рний
п. электри́ческий перфора́тор електри́чний
пита́тель живи́льник,-ка, подава́льник,-ка, доза́тор,-ра
п. бараба́нный живи́льник бараба́нний
п. бу́нкерный живи́льник бу́нкерний
п. враща́ющийся живи́льник оберто́вий
п. дози́рующий живи́льник дозува́льний
п. ка́пельный живи́льник кра́пельний
п. ле́нточный живи́льник стрічкови́й
п. сма́зочный живи́льник масти́льний
п. стру́йный живи́льник струми́нний
п. то́пливный живи́льник па́ливний
п. шне́ковый живи́льник шне́ковий
п. я́щичный живи́льник скринькови́й
платфо́рма платфо́рма,-ми, помі́ст,-мо́сту (1. зал. рівний підвищений майданчик на залізничній станції; 2. зал. відкритий вантажний вагон з низькими бортами; 3. програма дій, система поглядів і вимог якої-небудь групи людей)
п. враща́ющаяся помі́ст обертни́й [оберто́вий]
п. выдвижна́я помі́ст висувни́й
п. загру́зочная платфо́рма заванта́жувальна
п. опроки́дывающаяся помі́ст перекидни́й
п. передвижна́я помі́ст пересувни́й
п. погру́зочная платфо́рма наванта́жна
п. подъёмная помі́ст підніма́льний
п. поса́дочная платфо́рма посадко́ва
п. това́рная платфо́рма това́рна
по́ршень то́лок,-ка, по́ршень,-шня (циліндрична деталь двигунів внутрішнього згоряння, що рухається зворотно-поступально всередині більшого циліндра, щільно прилягяючи до його стінок)
п. враща́ющийся то́лок оберто́вий
п. гидравли́ческий то́лок гідравлі́чний
п. де́мпферный то́лок де́мпферний [гальмівни́й]
п. ди́сковый то́лок ди́сковий [кружа́льний]
п. золотнико́вый то́лок сувако́вий
п. насо́сный то́лок по́мповий [смо́ковий]
п. ныря́ющий то́лок пірна́льний
п. проходно́й то́лок прохідни́й
п. пульси́рующий то́лок пульсу́ючий [пульсі́вний]
п. пустоте́лый то́лок порожни́стий
п. разъёмный то́лок рознімни́й
п. ротацио́нный то́лок ротаці́йний
п. сопряжённый то́лок спря́жений
п. составно́й то́лок скла́дений
п. тормозно́й то́лок гальмівни́й
п. уда́рный то́лок уда́рний
п. уравни́тельный то́лок зрівнова́жувальний
стол стіл,-тола́
с. враща́ющийся стіл оберто́вий
с. встря́хивающийся [вибрацио́нный] стіл струсни́й [вібраці́йний]
с. для ре́зки стіл для рі́зання
с. кату́чий стіл котки́й
с. кача́ющийся стіл хитки́й
с. ле́нточный стіл стрічко́вий
с. мо́ечный стіл ми́йний
с. перегру́зочный стіл переванта́жувальний
с. поворо́тный стіл поворо́тний
с. подвижно́й стіл рухо́мий
с. подъёмный стіл підніма́льний
с. приёмный стіл прийма́льний
с. разде́лочный стіл обро́бний
с. разме́точный стіл розмітко́вий
с. раскла́дочный стіл розклада́льний
с. рудоразбо́рный стіл рудорозбірни́й
с. се́точный стіл сіткови́й
с. сортиро́вочный стіл сортува́льний
с. углово́й стіл кутови́й
трансформа́тор трансформа́тор,-ра, перетво́рювач,-ча (чого-небудь з одного виду, стану в інший)
т. бу́стерный трансформа́тор бу́стерний [приско́рювальний]
т. возду́шный трансформа́тор пові́тря́ний
т. вольтодоба́вочный трансформа́тор вольтододава́льний
т. враща́ющийся трансформа́тор оберто́вий
т. входно́й трансформа́тор вхідни́й
т. высокомо́щный трансформа́тор високопоту́жний
т. высокочасто́тный трансформа́тор високочасто́тний
т. выходно́й трансформа́тор вихідни́й
т. гидродинами́ческий трансформа́тор гідродинамі́чний
т. демпфи́рующий трансформа́тор демпферува́льний
т. дифференциа́льный трансформа́тор диференці́йний
т. защи́тный трансформа́тор захисни́й
т. звонко́вый трансформа́тор дзвінко́вий
т. измери́тельный трансформа́тор вимі́рювальний
т. и́мпульсный трансформа́тор і́мпульсний
т. испыта́тельный трансформа́тор випро́бний
т. каска́дный трансформа́тор каска́дний
т. кольцево́й трансформа́тор кільцеви́й
т. компенсацио́нный трансформа́тор компенсаці́йний
т. лине́йный трансформа́тор ліні́йний
т. ма́сляный трансформа́тор оли́вний
т. микрофо́нный трансформа́тор мікрофо́нний
т. модуляцио́нный трансформа́тор модуляці́йний
т. напряже́ния трансформа́тор напру́ги
т. освети́тельный трансформа́тор осві́тлювальний
т. отса́сывающий трансформа́тор відсмо́ктувальний
т. повыша́ющий трансформа́тор підви́щувальний
т. понижа́ющий трансформа́тор зни́жувальний
т. преобразова́тельный трансформа́тор перетво́рювальний
т. продува́емый трансформа́тор продувни́й
т. пусково́й трансформа́тор пускови́й
т. распредели́тельный трансформа́тор розподі́льний
т. регули́руемый трансформа́тор урегульо́вний
т. регули́рующий трансформа́тор регулюва́льний [регулівни́й]
т. резона́нсный трансформа́тор резона́нсний
т. реле́йный трансформа́тор реле́йний
т. сва́рочный трансформа́тор зва́рювальний [зварни́й]
т. сверхвысоково́льтный трансформа́тор надвисоково́льтний
т. сетево́й трансформа́тор мере́жний [мережі́]
т. силово́й трансформа́тор силови́й
т. синхронизацио́нный трансформа́тор синхронізаці́йний
т. согласу́ющий трансформа́тор узго́джувальний
т. стабилизи́рующий трансформа́тор стабілізува́льний
т. стержнево́й трансформа́тор стрижньови́й [стрижне́вий]
т. то́ка трансформа́тор стру́му
т. трёхфа́зный трансформа́тор трифа́зний
т. фа́зный трансформа́тор фа́зний
т. частоты́ трансформа́тор частоти́
т. электри́ческий трансформа́тор електри́чний
т. электросва́рочный трансформа́тор електрозва́рювальний [електрозва́рний]
фи́дер фі́дер,-ра, живи́льник,-ка (1. ел. кабельна чи повітряна лінія живлення, що відходить від електростанції; 2. радіот. провід, який з’єднує радіопередавач (радіоприймач) з антеною; 3. мех. пристрій, що автоматично подає в машину сировинний матеріял для переробітку)
ф. анте́нный фі́дер анте́нний
ф. враща́ющийся фі́дер оберто́вий
ф. железнодоро́жный фі́дер залізни́чний
ф. обра́тный фі́дер зворо́тний
ф. отводя́щий фі́дер відвідни́й
ф. отса́сывающий фі́дер відсмо́ктувальний
ф. отходя́щий фі́дер відхідни́й
ф. подводя́щий фі́дер підвідни́й
часы́ годи́нник,-ка
ч. а́нкерные годи́нник а́нкерний
ч. астрономи́ческие годи́нник астрономі́чний
ч. водяны́е годи́нник водяни́й, клепси́дра,-ри
ч. га́зовые газомі́р,-ра, лічи́льник га́зовий [оберто́вий]
ч. говоря́щие годи́нник звукови́й [мо́вний]
ч. звёздные годи́нник зо́ряний
ч. камерто́нные годи́нник камерто́нний
ч. карма́нные годи́нник кишенько́вий
ч. ква́рцевые годи́нник ква́рцевий
ч. ма́ятниковые годи́нник ма́ятниковий
ч. механи́ческие годи́нник механі́чний
ч. песо́чные годи́нник піскови́й
ч. пружи́нные годи́нник пружи́нний
ч. ручны́е годи́нник ручни́й
ч. со́лнечные годи́нник со́нячний
ч. электри́ческие годи́нник електри́чний
ч. электромехани́ческие годи́нник електромехані́чний
ч. электро́нные годи́нник електро́нний
челно́к чо́вник,-ка
ч. враща́ющийся чо́вник оберто́вий
ч. кача́ющийся чо́вник хитки́й
ч. ро́ликовый чо́вник валко́вий

- Російсько-український словник військової термінології 1928р. (С. та О. Якубські) Вгору

*Движение — рух, -ху; амплитуда Д. — ампліту́да ру́ху; вольные Д. — ві́льні ру́хи; Д. вперед — рух упере́д; Д. вращательноеоберто́вий рух; Д. перекатами — посува́ння переко́чуванням; Д. по компасу — рух за ко́мпасом; Д. охватывающее — охо́плювальний рух; Д. походное — похі́дний рух; Д. простые — нескладні́ ру́хи; Д. рук — рух рука́ми; Д. фланговое — фланко́вий рух; Д. фронтальное — фронта́льний рух; Д. целиной — рух цілино́ю.

Запропонуйте свій переклад