Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 3 статті
Запропонувати свій переклад для «обліковець»
Шукати «обліковець» на інших ресурсах:

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

УЧИ́ТЫВАТЬ ще бра́ти до ува́ги, діял. узгля́днювати;
не учи́тывать не́хтувати що;
учти́ (учти́те)! зва́ж(те)!;
учитывая что з ува́ги /о́гляду/ на що;
УЧИ́ТЫВАТЬСЯ ще бра́тися до ува́ги і похідн.;
учи́тывающий 1. що /мн. хто/ обрахо́вує тощо, ра́ди́й обрахува́ти, зви́клий обрахо́вувати, за́йня́тий обраху́нком, обліко́вець, прикм. обліко́вий, реконстр. обрахо́вчий, обрахо́вувальний, облі́чувальний, обчи́слювальний, 2. що врахо́вує тощо, зда́тний /зго́дний, зму́шений/ взя́ти до ува́ги, стил. перероб. ста́вши́ врахо́вувати, з урахува́нням, зважа́ючи на, з о́гляду на;
учи́тывающий влия́ние врахува́вши вплив;
учи́тывающийся/учи́тываемый 1. обрахо́вуваний, облі́чуваний, обчи́слюваний, 2. врахо́вуваний, зва́жуваний, бра́ний до ува́ги;
не учи́тываемый не́хтуваний.

- Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш) Вгору

учётчик обліко́вець,-вця

- Російсько-український словник ділової мови 1930р. (М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич) Вгору

Учетчик – облі́чник (-ка), обліко́вець (-вця) (Н); у. штата – облі́чник (обліко́вець) шта́ту.