Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 10 статей

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Обо́йма
1) обі́йма, обі́ймище;
2) (
железная скоба) вірва́нт, урва́нт.

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Обойма
1) (
железная скоба) вірва́нт, урва́нт, -ту;
2) (
для пуль) обі́йма, -ми.

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Обойма – обі́ймиця;
• о. (блока, сваи
) – ри́хва.
Оковка – о(б)куття́, о(б)ко́вання;
• о., обойма (хомут
) – вірва́нт (-та);
• о. угольная, угольник
– на́ріжок (-жка).

- Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш) Вгору

обо́йма обі́ймиця,-ці, обо́йма,-ми; ри́хва,-ви (блоку) (кільчаста деталь машини, механізму, в яку вкладають дрібніші деталі для їх закріплення в певному положенні)
о. бло́чная ри́хва,-ви
о. разъёмная обі́ймиця розні́мна́
о. рессо́рная обі́ймиця ресо́рна
о. скрепля́ющая обі́ймиця скрі́плювальна
о. шарикоподши́пника обі́ймиця кульково́ї вальни́ці

- Російсько-український словник військової термінології 1928р. (С. та О. Якубські) Вгору

*Обойма — обі́ймиця, -ці; О. для патронов — набі́йна обі́ймиця; О. направляющая — напрямна́ обі́ймиця; О. разрезная — розрізна́ обі́ймиця.
*Направляющий — напрямни́й; Н. выступ — напрямни́й ви́ступ; Н. диск — напрямне́ кружа́ло; Н. захват — напрямни́й за́чіп; Н. муфточка — напрямна́ му́фточка; Н. обойма — напрямна́ обі́ймиця; Н. планка — напрямна́ пла́нка; Н. пластинка — напрямна́ платі́вка; Н. полозья люльки — напрямні́ полози́ коли́ски; Н. ребра — напрямні́ ре́бра; Н. скоба — напрямна́ кля́мра; Н. стержень — напрямни́й прут; „Н., стой“ — „Напрямни́й, сті́й“; Н. стойка — напрямний стоя́к; Н. часть — напрямна́ части́на; Н. шпонка — напрямна́ плі́шка; Н. щека — напрямна́ щока́.
*Патронный — набі́йний; П. в’юк — набі́йний в’юк; П. двуколка — набі́йна бі́дка; П. коробка — набі́йна коро́бка; П. лента — набі́йна стрі́чка; П. лоток — набі́йний ко́роб; П. магазин — набі́йний магази́н; П. резерв — набі́йний резе́рв; П. склад — склад набо́їв; П. сумка — набі́йниця; П. обойма — обі́ймиця набі́йна.
*Разрезной — розрізни́й; Р. кольцо — розрізне́ кільце́; Р. обойма — розрізна́ обі́йма; Р. патрон — розрізни́й набі́й; Р. чека — розрізни́й за́гвіздок.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Обо́йма = вірва́нт (С. Аф.), урва́нт (С. Ш.). — Вірвант одбив ся і трохи не загубилась шина з колеса.

Запропонуйте свій переклад