Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 17 статей
Запропонувати свій переклад для «оболона»
Шукати «оболона» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Бло́на́
1) (
оболочка) оболо́на, шку́рка, кожушо́к, кожури́на, плі́вка;
2) (
анат., Placenta) мі́сце, мі́сто, послі́д, соро́чка. [Щасли́вий – в соро́чці роди́вся].
Блонь (в древесном стволе) – оболо́на.
Две́рца
1)
см. Две́рка;
2)
две́рца в карете стеклянная – скляні́ дверця́та, оболо́на.
Ко́жица
1) (
на теле) шку́рка, шку́рочка (зап. шкі́рка, шкі́рочка), на́шкурок (-рка). [Хоч і ду́же вда́рив, але ті́льки зідра́в шку́рку (Сл. Ум.)].
Верхняя, наружная -ца (надкожница), анат. – епіде́рма, на́шкурень (-рня);
2) (
плёнка на молодых частях растений) шку́рка, шку́рочка (зап. шкі́рка, шкі́рочка), шкури́нка, (о)боло́на, (ум.) (о)боло́нка, (о)боло́ночка;
3)
бот. (эпидерма) – епіде́рма;
4) (
плодов, клубней и т. п.) шку́[і́]рка; ум. шку́[і́]рочка, шкури́нка, (обычнее) лушпа́, лу(ш)пи́на, лушпа́йка, ум. лушпа́йочка, соб. лушпа́йя (ср. р.), лушпи́ння; срвн. Кожура́ 1. [Як поло́жиш кисли́цю у піч спекти́сь то шку́рка на ній ре́пне (Дещо). Я для качо́к накриши́ла лушпайочо́к з карто́плі (Звин.)];
5) (
плева на жидкости) шку́рка, шку́рочка, плі́вка, кожу́шо́к (-шка́). [Збери́ шку́рку з гладу́щика (Брацлавщ.). Я ду́же люблю́ кожу́шок на па́ренім молоці́ (Звин.). Нічо́го вона́ так не люби́ла, як плі́вку з моло́чної ка́ші (Кон.)].
Мы́шечный, анат. muscularis – м’язови́й; см. Му́скульный.
-ная оболочка, анат. sarcolemma – м’язова́ оболо́на, сарколе́ма.
Оболо́чка (всё, что кроет, оболокает) – оболо́на, оболо́нка, оболо́ка, обго́ртка, за́гортка, обсло́на. [Розрі́зав обго́ртку (за́гортку) на паку́нкові]. (Кожица ягоды, яблока) облу́дка, шку́рка, кожури́нка. [Сік з виногра́ду висмо́ктуй, а облу́дку (шкурки́) викида́й].
Твёрдая -чка, см. Скорлупа́.
-чка вши – кожу́шок.
-чка рака – тулубе́ць (-бця́).
-чка книги – обго́ртка, окла́динка.
Слизистая -чка – слю[и]зі́вка.
Роговая -чка глаза – рогі́вка, рогови́ця.
Сетчатая -чка глаза – сіткі́вка.
-чка мозга, лёгких, кишок, одевающая их кожица – пліва́, плі́вка.
Белковая -чка – білко́виця.
Око́нный, око́шечный – віко́нний, вікня́ний, віко́нечний.
-ное стекло – ши́ба, ши́бка, оболо́на, оболо́нка, боло́на; срв. Око́нчина. [А з оболо́нками вікно́ в садо́чок лі́том одчиня́лось (Шевч.)].
-ная форточка – (віко́нечна, віко́нна) квати́рка, квати́рочка.
-ный переплёт, см. Око́нница.
-ная коробка (облицовка оконного проёма) – футри́на. [Ма́ю там роби́ти две́рі, футри́ни і всю столя́рну робо́ту (Франко)].
-ный косяк – вікня́на, віко́нечна лу́тка, чаще мн. лу́тки, варца́ба. -ный проём в стене, см. О́книще.
Око́нчина (оконное стекло) – ши́ба, ши́бка, оболо́на, оболо́нка, (реже) скля́нка, та́хля.

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Оболочка – оболо́н(к)а;
• о. кабеля
– о́дяг (-гу) кабле́вий;
• о. пульная
оболо́на кульова́.

- Російсько-український словник сталих виразів 1959р. (І. О. Вирган, М. М. Пилинська) Вгору

Оконный
• Оконное стекло
– шибка (шиба, давн. оболон(к)а). […Із оболонками вікно В садочок літом одчинялось. Шевченко.]

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Оболо́на
1)
оболочка;
2)
оконное стекло;
3)
дверцы кареты.
Слизи́стий, слизя́стийслизистый.
Слизи́ста (слизя́ста) оболо́наслизистая оболочка.

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Боло́на, -ни, ж.
1) Плева, оболочка, перепонка. Желех.
2) Оконное стекло.
3) Ворота? калитка?
Да прибіжи, коню, додому, да ударь копитом в болону. Нп. Ум. Боло́нка, боло́ночка. Ой як гляне у його болоночку, аж усі ляхи в місті. АД. II. 91. См. Оболона.
Оболо́на, -ни, ж.
1) Кожа, оболочка. Вх. Лем. 441.
2) Оконное стекло.
3) Дверца кареты. ЗОЮР. II. 54. Ум.
Оболо́нка. МВ. (О. 1862. І. 92). А з оболонками вікно в садочок літом одчинялось. Шевч.
Уболо́на, -ни, ж. = Оболона. Гол. II. 232.

- Російсько-український словник військової термінології 1928р. (С. та О. Якубські) Вгору

*Оболочкаоболо́на, -ки.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Дверь = две́рі. — Дверь опускна́я = ля́да. С. Л. — Одпер ляду тай полїз н. к. — Двери одноство́рчатыя, двуство́рчатыя = одина́рні, подвійні, двойча́ті. (Теж про браму). — Приїзжає козаченько під ворітечка: двойчатиї ворітечкa одчинили ся. н. п. — Две́рца, две́рка, две́рцы (у брамі) — хві́ртка, хві́рточка, (у ридванї) — две́рцї, оболо́на. – Піп у хвіртку, а чорт у дїрку. н. пр. — Тільки приїхав, зараз оболону одчинили К. З. о Ю. Р.

Запропонуйте свій переклад