Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 3 статті
Запропонувати свій переклад для «обчіркач»
Шукати «обчіркач» на інших ресурсах:

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Циркуль – ци́ркель (-кля), колори́с (-са);
• ц. (столярный
) – обчі́ркач (-ча);
• ц. выверочный
– ц. виві́рчий;
• ц. длительный
– ц. поді́льчий;
• ц. измерительный
– ц. вимі́рчий;
• ц. полевой
– ц. польови́й;
• ц. пропорциональный
– ц. пропорціона́льний;
• ц. редукционный, пропорциональный
– ц. пропорціона́льний;
• ц. рычажный, штангенциркуль
– ц. лінійко́вий, штангенци́ркель (-кля);
• ц. точный, волосный
– ц. то́чний;
• ц. остроконечный
– ц. гострокінце́вий.

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Обчі́ркач, -чациркуль.

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Обчі́ркач, -ча, м. Цыркуль. Вас. 147.