Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 8 статей
Запропонувати свій переклад для «обізнаність»
Шукати «обізнаність» на інших ресурсах:

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

КОМПЕТЕ́НЦИЯ ще обі́знаність.
ЭРУДИ́ЦИЯ фраз. начи́таність, обі́знаність, уче́ність, (у певній галузі) до́свід;
испо́лненный эрудиции ерудо́ваний.

- Російсько-український словник сталих виразів 1959р. (І. О. Вирган, М. М. Пилинська) Вгору

Знакомство
• Знакомство с литературой
– знання літератури; обізнаність з літературою.
• Прекратить, порвать знакомство с кем
– припинити (перервати) знайомство з ким; відкинутися [від] кого; розцуратися з ким.
• Свести, завести с кем знакомство
– зазнатися (запізнатися, зазнайомитися) з ким.
• Шапочное знакомство с кем у кого
– поверхове (далеке, хвилеве, перелітне) знайомство з ким у кого; тільки вітається з ким хто.

- Російсько-український словник ділової мови 1930р. (М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич) Вгору

Знакомство
1) (
ознакомление) – обізнава́ння;
2) (
ознакомленность) – обі́знаність (-ности), знайо́мство; иметь -ство – ма́ти знайо́мство; свести -ство – познайо́митися з ким.
Компетентность – компете́нтність (-ности); (осведомленность) – обі́знаність (-ности).
Компетенция – компете́нція; (осведомленность) – обі́знаність (-ности); это в моей -ции – це в мої́й компете́нції, це до ме́не нале́жить.
Осведомленность (в чем) – обі́знаність (-ности) із чим, на чо́му; (о чем) – поінформо́ваність (-ности) про що; необходима полная -ность о положении дела – потрі́бна цілковита, по́вна поінформо́ваність про стан спра́ви; обнаружить техническую -ность – виявити обі́знаність із те́хнікою, на те́хніці.

- Правописний словник 1929р. (Г. Голоскевич) Вгору

обі́знаність, -ности, -ності, -ністю