Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 2 статті
Запропонувати свій переклад для «обірник»
Шукати «обірник» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Долото́ – долото́ (ум. долітце́), довби́ло; (полукруглое большое для выдалбливания древесины внутри колоды) клюва́к (Вас.); (долотцо́ для вырезывания орнаментов на дереве или металле) писа́к (Вас.); (род круглого долотца́ с острием-трубочкой для выбивания кружков из медной пластинки) обі́рник (Шух.); (род большого долота́, для пробивания льда) плішня́ (Вас.).

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Обірни́к, -ка, м.
1) Навозъ. Вх. Зн. 42.
2) У гуцульскихъ мастеровъ (
мося́жники), дѣлающихъ украшенія изъ мѣди: родъ круглаго долотца съ остріемъ трубочкой — для выбиванія кружковъ изъ мѣдной пластинки. Шух. Г. 278.