Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 23 статті
Запропонувати свій переклад для «огромный»
Шукати «огромный» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Огро́мный – величе́зний, величе́нний, велико́нний, здорове́нний, здорове́зний, надмі́рний, безмі́рний.
-ное состояние – величе́зний ста́ток, величе́зні ста́тки-має́тки.
-ные суммы, средства – величе́зні су́ми, ко́шти.
-ные пространства – величе́зні, безмі́рні про́сто́ри.
-ное большинство – величе́зна бі́льшість.
-ная величина – безмі́рна вели́кість (величина́).
-ная потеря – величе́зна (безмі́рна) втра́та.
-ное честолюбие – надмі́рна честолю́бність (амбі́ція).
-ная тыква – здорове́нний гарбу́з.
-ная муха – здорове́нна му́ха.
-ный человек – здорове́нний чолов’я́га. Срв. Большу́щий, Грома́дный, Грома́дина.
Велича́йший
1) (
самый большой) найбі́льший; (самый великий) найбі́льш вели́кий. [За найбі́льш вели́ку тре́ба вважа́ти одну́ з його́ найме́нших пое́м];
2) (
огромный) величе́зний, превели́кий, незмі́рний. [Боротьба́ вимага́ла величе́зної напру́ги націона́льних сил. Незмі́рний по́двиг].
К велича́йшему сожалению – на превели́кий жаль.
Исполи́нский
1) (
к исполину отн.) велете́нський, ве́летський;
2) (
огромный) велете́нський, велете́нний; см. Огро́мный, Гига́нтский. [Велете́нські по́статі богі́в (Л. Укр.). Ріс у зеле́ному лі́сі дуб велете́нський, висо́кий (Грінч.)].
Колосса́льный – колоса́льний, велете́нський, (огромный) величе́зний.
-ная глупость – величе́зна (колоса́льна) дурни́ця.
-ная фигура – велете́нська (колоса́льна) по́стать.
Наивелича́йший – (большой) (як-)найбі́льший, (що-)найбі́льший, (зап.) найсамбі́льший; (великий) (як-)найбі́льш вели́кий; (огромный) найвеличе́зніший.
Пребольшо́й – превели́кий, прездоро́вий, величе́зний, величе́нний, здорове́зний, здорове́нний, ду́же (ве́льми) вели́кий и т. д. См. Большо́й, Большу́щий, Грома́дный, Огро́мный.
Преогро́мный – величе́нний, величе́зний, здорове́нний, здорове́зний, здорове́цький; см. Огро́мный.

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

ОГРО́МНЫЙ ще колоса́льний, (про гроші) шале́ний, (про славу) широ́кий.

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Огромный – величе́зний, здорове́нний, -а, -е.

- Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш) Вгору

огро́мный величе́зний

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Здорове́цькийбольшущий, огромный.
Силю́щийогромный.
Стави́ще, -ща
1)
место для пруда;
2)
огромный пруд.

- Російсько-український словник ділової мови 1930р. (М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич) Вгору

Огромный (о большинстве) – величе́зний, величе́нний.

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Велика́нський, -а, -е. Огромный. Батенькові подарунок великанське сито. Гол. III. 465.
Величе́зний, величе́нний, -а, -е. Огромный, большущій. Желех.
Голоси́на, -ни, м. Голосище, огромный голосъ. Чуб. II. 581.
Дебеле́нний, -а, -е. Огромный, массивный, громадный.
Ломова́тий, -а, -е. Очень большой, огромный. Вх. Пч. І. 14.
Силю́щий, -а, -е. Огромный. Силюща могила. Херс. г. Слов. Д. Эварн.

- Словник української мови 1927-1928рр. (Б. Грінченко, вид. 3-тє, за ред. С. Єфремова, А. Ніковського) Вгору

Здорове́цький, -а, -е. *2) Огромный, преогромный. Здоровецька палиця. Здоровецька шкварка. Здоровецька дівка. Крим.
*Змія́ра, -ри, м. Огромный змей. Екатерин. г. Сл. Яворн.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Огро́мный = здоро́вий (С. Аф. З.), здорове́нний (С. Аф. З. Л.), здорове́цький (С. Аф.), величе́нний (С. Л.), величе́зний (С. Л.), велико́нний (С. З.). — Здоровенний кавун. — Огро́мный человѣ́къ = здоро́вий, здорови́ло (сп. р.).

Запропонуйте свій переклад