Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 18 статей
Запропонувати свій переклад для «окраска»
Шукати «окраска» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Окра́ска
1) (
действ. от гл. окра́шивать), см. Окра́шивание;
2) (
цвет, краска, колорит) ба́рва, заба́рвлення, ко́лі[ьо]р (-льору), за́краска, по́крась (-си). [Шовіністи́чний ко́льор. Націона́льна за́краска. Побуто́ва по́крась].
Придать -ку – заба́рвити. См. Окра́шивать.
Закра́ска
1) (
покрывание краской) закра́шування, зафарбо́вування, оконч. закра́шення, закрасі́ння, зафарбува́ння чого́, чим;
2) за́краска;
см. Окра́ска.
С либеральной, буржуазной -ской – з лібера́льною, буржуа́зною за́краскою;
3) (
придавание цветности) –
а) (
действие) заба́рвлювання, оконч. заба́рвлення;
б) (
результат) заба́рвлення.
Ко́лер – ко́лір (-льору), (окраска) за́краска.

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Окраска – пофарбува́ння, заба́рвлення, -ння.

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Окраска – фарбува́ння, пофарбува́ння;
• о. (слой краски
) – пофа́рблення;
• о. (цвет
) – заба́рвленість (-ности);
• о. выгоревшая
– пофа́рблення ви́горіле;
• о. клеевая
– п. клейове́;
• о. масляная
– п. олі́йне;
• о. надглазурная
– п. надполи́в’яне;
• о. непрочная
– п. нетривке́, линю́че;
• о. однократная
– п. одноразо́ве;
• о. прочная
– тривке́.
Закрепляющий – закріпни́й;
• з. окраска, фиксаж-вираж
– фікса́ж-віра́ж (-жу́).
Раскраска (окраска) – ба́рвність (-ности);
• р. раскрашивание
– фарбува́ння, пофарбува́ння.
Цвет – ко́лір (-льору);
• ц. (окраска
) – ба́рва;
• ц. белый
– к. бі́лий;
• ц. бирюзовый
– к. туркезо́вий;
• ц. железный
– залізоцві́тник (-ка);
• ц. желтый
– к. жо́втий;
• ц. жирный
– к. масни́й;
• ц. зеленый
– к. зеле́ний;
• ц. калильный
– к. жарови́й;
• ц. красный
– к. черво́ний;
• ц. модный
– к. мо́дний;
• ц-а побежалые
– ко́льори мінли́ві;
• ц. сигнальный
– к. гаслівни́й;
• ц. синий
– к. си́ній;
• ц. фиолетовый
– к. фія́лко́вий;
• ц. черный
– к. чо́рний;
• ц. яркий
– к. яскра́вий.
Цветность (света) – колі́рність (-ности);
• ц. (окраска
) – ба́рвність (-ности).

- Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш) Вгору

окра́ска фарбува́ння, фарбо́вання, заба́рвлювання; пофарбува́ння; пофарбо́вання, заба́рвлення; ко́лір,-льору, ба́рва,-ви
о. защи́тная пофарбо́вання захисне́
о. кле́евая пофарбо́вання клейове́, фарбува́ння клейове́
о. ма́сляная фарбува́ння олі́йне

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Ба́рва
1)
окраска, краска, цвет;
2)
ворс на сукне;
3)
ливрея.
Малюва́ння
1)
писание красками;
2)
живопись;
3)
картина;
4)
окраска;
5)
изображение, описание.

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Малюва́ння, -ня, с.
1) Писаніе красками, рисованіе.
2) Живопись.
Дивне малювання ожило на полотні. Левиц.
3) Картина.
Послав гонця до богомаза, щоб малювання накупив. Котл. Ен. IV. 24. Гарним малюванням стіни обвішані. К. Д. Сер. 31. Ой ти, дівчино, моє малювання! Нп.
4) Окраска.
5) Изображеніе, описаніе (словесное). (Квітка)
почувавсь на силах, що здолає дойти ширшої правди в малюванні. К. Гр. Кв. XIX.

- Словник української мови 1927-1928рр. (Б. Грінченко, вид. 3-тє, за ред. С. Єфремова, А. Ніковського) Вгору

*Заба́рвлення, -ня, с. Окраска (в растениях). Сл. Дубр.

- Російсько-український словник військової термінології 1928р. (С. та О. Якубські) Вгору

*Окраска — заба́рвлення, фарбува́ння, пофарбува́ння; О. подражательная — наслідо́вне фарбува́ння, ба́рвлення; О. предмета — ба́рва пре́дмета, пофарбува́ння пре́дмета.
*Подражательный — наслідо́вний; П. окраска — наслідо́вне фарбува́ння.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Окра́ска = красїння, фарбува́ння, обмальо́вування; окра́са, покра́са.
Покра́ска = д. Окра́ска.

Запропонуйте свій переклад