Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 4 статті
Запропонувати свій переклад для «округа»
Шукати «округа» на інших ресурсах:

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Коломи́єць, -ми́йця, м.
1) Житель Коломыйскаго округа.
2) Добывающій соль.
Ой чи ти козак, чи ти чумак, чи ти коломиєць? передай мені хоть сухарь на гостинець. Нп. Значеніе слова видно изъ слѣдующихъ стиховъ Климентія: Торяники велику працю подиймають, паче коломийцов, що гуски виробляють. О. 1861. І. 226.
Коломи́йка, -ки, ж.
1) Жительница Коломыйскаго округа.
Ой славная коломийка по дворі ходила. Чуб. IV. 492.
2) Особый родъ пѣсенъ въ Галиціи, Буковинѣ и Угорской Руси, получившій свое названіе отъ г. Коломыи, гдѣ онѣ наиболѣе распространены; каждая пѣсня состоить изъ 2-6 стиховъ въ 14 слоговъ каждый, съ цезурой послѣ 8-го стиха.
Як я тую коломийку зачую, через тую коломийку дома не ночую. Гол. См. Сумцовъ. Коломийки. КС. 1886. IV.
3) Танецъ въ Галиціи и Угорск. Руси. Де-Волланъ, Угро-русскія пѣни. 16.
4) =
Клепаня. Шапка эта такъ называется въ Галиціи по той причинѣ, что ее носять въ Коломыйскомъ округѣ. Гол. Од. 69.
5) Родъ сумки шерстяной, носимой гуцулами-мужчинами черезъ плечо. То-же, что и
дзьобенка. Kolb. I. 37.
Окру́га, -ги, ж. Районъ, округъ, окрестность. Його земля у нашій окрузі. Харьк. у.
Окру́жність, -ности, ж. = Округа. Водили вже їх (дівчат) там, водили, — переводили зо всеї окружности: не доберуть. Рудч. Ск. І. 81.

Запропонуйте свій переклад