Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 8 статей
Запропонувати свій переклад для «окільний»
Шукати «окільний» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Вне́шний
1) надві́рній, зо́вні́шній, околи́шній, окі́льний, зве́рхній. [Надві́рній світ =
вне́шний мир. Незначні́ зо́внішні дрібни́ці. Зве́рхні поді́ї, зве́рхні обста́вини (Єфр.) = вне́шние события, вне́шние обстоятельства. Душа́ жіно́ча щи́ра ся́є в зве́рхній красоті́ (Фран.)].
С вне́шней стороны – з зо́вні́шнього бо́ку, з околи́шнього бо́ку, знадво́ру, зве́рху;
2) (
поверхностный) поверхо́вий, позверхо́вий. [Поверхо́ва просві́та. Під тіє́ю позверхо́вою коро́ю, яко́ю вкри́то мужи́цтво, відбува́ється культу́рний проце́с (Грін.)];
3)
внешний враг – околи́шній (надві́рній, зо́внішній) во́рог (Н. Рада).
Вне́шние дела, сношения – закордо́нні, заграни́чні спра́ви, зо́внішні зно́сини;
4) (
наружный) надві́рній, знадві́рній. [Две́рі надві́рні].
Нару́жный – (находящийся снаружи) (з)околи́шній, (з)окі́льний, надві́рні[и]й, знадві́рні[и]й; (наход. на поверхности тела, предмета) зве́рхній, (поверхностный) поверхо́вий, позверхо́вий; (внешний) зо́вні́шній; срв. Вне́шний 1, 2 и 4. [Околи́шня ма́зка (Сл. Левч.). Околи́шній (надві́рній) бік ха́ти (Богодух.). Окі́льні галере́ї хра́му (Кониськ.). Після знадві́рнього ду́же я́сного со́нця вони́ нічо́го не ба́чили в те́мній крамни́ці (Н.-Лев.). Надві́рня те́мрява (Київщ.). Душа́ жіно́ча щи́ра ся́є в зве́рхній красоті́ (Франко). Запа́лення копиті́в мо́же бу́ти позверхо́ве й глибо́ке (Корольов). Зо́внішній бік я́вищ (М. Грінч.)].
С -ной стороны – з околи́шньою (зо́вні́шнього) бо́ку, зо́ко́ла, зве́рху, знадво́ру. [З околи́шнього бо́ку га́рно (Короленко). Клепки́ стру́жать з зо́внішнього бо́ку ві́гнуто (Бонд. Виробн.). Ба́чили ви, яка́ шко́ла зо́кола? (Грінч.)].
-ная болезнь – зовнішня (зве́рхня) х(в)оро́ба. [Зве́рхні хворо́би (Корольов)].
-ная дверь – надві́рні две́рі (-ре́й).
-ный диаметр – зо́вні́шній дія́метр (попере́чник).
-ное лекарство – зо́вні́шні (зве́рхні) лі́ки (-ків), (надпись на аптек. этикетке) зо́вні́шнє (-нього).
-ная линия – зо́вні́шня лі́нія.
-ный надзор – зо́вні́шній на́гляд.
-ная поверхность чего – зо́вні́шній по́верх, зо́вні́шня пове́рхня, о́коло чого́.
-ный порядок – зо́вні́шній поря́док (лад).
-ное почтение – зо́вні́шня (зве́рхня, види́ма) поша́на. [Зве́рхні озна́ки поша́ни (Короленко)].
-ная радость – зо́вні́шня (зве́рхня) ра́дість.
-ная стена – околи́шня (надві́рня) стіна́.
-ные стены – околи́шні (надві́рні), сті́ни, о́коло. [Ма́зати о́коло (Полт.)].
-ные укрепления – околи́шні (зо́вні́шні) укрі́плення.
Око́личный
1) (
окрестный) око́личній, окру́жний, окі́льний, по́близький, навко́лишній, -ные ворота – ко́(ло́)ворот, ца́рина, дільни́ця;
2)
см. Око́льный 2.
Окре́стный – околи́чній, окі́льний, дооко́личний, окру́жній, нао[в]кру́жни́й, доохре́сний, бли́жчий, по́близький.
-ная страна – око́лиця.

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Проводник, электр. – провідни́к (-ка́);
• п. (вожак
) – вожа́й (-жая́);
• п. вводной
– п. впускни́й;
• п. внешний
– п. окі́льний;
• п. гибкий
– п. гнучки́й;
• п. дурной
– п. пога́ний;
• п. изолированный
– п. ізольо́ваний;
• п. плоский
– п. пло́ский;
• п. плохой
– п. пога́ний;
• п. подвижной
– п. рухо́мий;
• п. тепла
– теплопровідни́к (-ка), п. тепла́;
• п. хороший
– п. до́брий;
• п. электричества
– електропровідни́к (-ка́).

- Російсько-український словник ділової мови 1930р. (М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич) Вгору

Окрестный (о местности) – око́лишній, окі́льний.

- Правописний словник 1929р. (Г. Голоскевич) Вгору

окі́льний, -на, -не

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Окре́стный = око́лиш(ч)ний, окі́льний (С. Л.). — Громади — зложені з кількох околичних міст, сходили ся на раду — віче. Бар. О. — Усї окільні селяне на се згожують ся. С. Л.