Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 17 статей
Запропонувати свій переклад для «оповідач»
Шукати «оповідач» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Повествова́тель, -ницаопові́дач, опові́дачка, оповіда́тель, -телька. [Він ма́є майсте́рне перо́ опові́дача (Єфр.)].

- Російсько-український народний сучасний словник 2009– Вгору

Сказатель
1) (
автор сказания, повествователь, рассказчик) оповідач, розповідач;
2) (
сказитель) розповідач билин, казок, (певец) співець. Обговорення статті
Сказительопові́да́ч, (певец) співе́ць. Обговорення статті

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

ПЕРЕСКА́ЗЫВАТЬ, пересказывающий що /мн. хто/ перека́зує тощо, ста́вши переповіда́ти, ра́ди́й перепові́сти́, перепові́да́ч, опові́да́ч;
пересказывающийся/пересказываемый перека́зуваний, перепові́даний.
ПОВЕСТВОВА́ТЬ ще повіда́ти;
повеству́ющий що /мн. хто/ оповіда́є тощо, ста́вши повідати, за́йня́тий о́повіддю, опові́да́ч, повістя́р, прикм. розповідни́й /оповідний/, розповіда́льний, /оповідальний/;
повеству́емый розпові́даний /оповіданий/.
РАССКА́ЗЫВАТЬ (байку) ба́яти, образ. снува́ти ро́зповідь;
как по-пи́санному расска́зывать як з кни́жки бра́ти;
рассказывай! /расска́жи́ свое́й ба́бушке!/ ірон. отако́ї!, розкажи́ кому́ і́ншому /свої́й ба́бці/;
рассказывалось розпові́дано;
рассказывающий що /мн. хто/ розка́зує тощо, ста́вши розповіда́ти, ра́ди́й /узя́вшись/ розпові́сти́, оповіда́ч /розповідач/, прикм. розповіда́льний /оповідальний/, розка́зувальний, перека́зувальний, фраз. де йде́ться [кадр, рассказывающий об э́том кадр, де про це йдеться];
рассказывающийся/рассказываемый розпові́даний /опові́даний/, розка́зуваний /переказуваний/, прикм. оповідни́й /розповіданий/;

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Повествовательопові́дач, -ча; -ница – опові́дачка, -ки.
Рассказчикопові́да́ч, -ча́; -чица – опові́да́чка, -ки.

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Опові́дач, -чарассказчик, повествователь.

- Правописний словник 1929р. (Г. Голоскевич) Вгору

опові́дач, -ча, -чеві; -дачі, -чів

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Балаку́чий, -а, -е. = Балакливий. Там така приязна та балакуча жінка. Кобел. у. Аби були слухачі, а наш Круглий оповідач дуже балакучий. Ком. II. 68.
Опові́дач, -ча, м. Разсказчикъ, повѣствователь. Левиц. Пов. 146.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Переска́зчикъ, ца = 1. опові́дач, 2. д. Перено́щикъ, ца 2.
Побужда́ть, побуди́ть = буди́ти, спонука́ти, принука́ти. — Оповідач мовчить за причини, не виявляє пружин, які спонукали до походів Русів. Бар. О.
Повѣствова́тель, ница = повіда́ч(С. З. Л.). оповіда́ч, ка. — Будь добрим вислухачем, будеш добрим повідачем. н. пр.
Разска́зчикъ, ца = оповіда́ч (С. Л.), повіда́ч, ка, ви́кладчик. — Хочеш буть добрим оповідачем, будь добрим слухачем. н. пр.
Сказа́тель, ница = оповіда́ч, ка і д. Повѣствова́тель.