Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 13 статей
Запропонувати свій переклад для «оповідь»
Шукати «оповідь» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Мане́рный – мане́рний; (жеманный) мані́рний, мані́ристий, мані́жний, (чопорный) то́нний. [О́повідь не про́ста, а мані́рна та з карлю́чками (Грінч.). На́ші вельмо́жні пани́ такі́ мані́рні (Куліш)].
Оглаше́ние
1)
см. Огла́ска;
2) (
о браке) ви́кличка, о́клик, о́глас, о́повідь, за́повідь (-ди), запові́ддя́.
Повествова́ние (рассказ) – оповіда́ння, о́повідь (-ди), о́повість (-ти), ро́зповідь (-ди), по́вість (-ти), по́вістка про що.

- Російсько-український народний сучасний словник 2009– Вгору

Нарратив – (англ., франц. от лат.) наратив, розповідь (оповідь).
[Наратив — це зітхання світу, яке його робить живим (М.Павич). Коли історик конструює наратив, він вибирає твердження, які, як йому здається, найліпше прислужаться у вивченні минулого: він вважає, що пропонує позицію, з якої найліпше споглядати минуле (Франклін Р. Анкерсміт). Рятівна багатозначність і симбіоз національного та совєтського наративів не дали змоги змістовно обговорювати та послідовно втілювати на державному рівні ані «українську національну ідею», ані принципи «політичної нації» (Андрій Портнов)].
Обговорення статті

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

РАССКА́З (переваж. усний) о́повідь.

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Рассказ – оповіда́ння, -ння, о́повідь, -ди.

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

О́повідь, -дисообщение, об’явление.

- Російсько-український словник ділової мови 1930р. (М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич) Вгору

Объявкао́повідь (-ді).

- Правописний словник 1929р. (Г. Голоскевич) Вгору

о́повідь, -віді, -віді, -віддю; -віді, -відей

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

О́повідь, -ді, ж.
1) =
Оповідка. Довго слухав Остап оповідь братову. Грин. І. 288.
2) Сообщеніе, объявленіе. Шух. І. 41. Оглашеніе церковное о бракѣ. МУЕ. ІІІ. 50.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Повѣствова́ніе = оповіда́ння (С. Л.), о́повідь.
Разска́зъ = оповіда́ння (С. Л.), о́повідь (Ос.), по́відь, по́вістка, ка́занка. — Народні оповідання (По́вістки) Марка Вовчка. Спб. 1861 р. — Великого стоять сї оповідання. К. X. — Не соромив ся він і про семъю свою оповідь оповідати. Ос.
Сказа́ніе = каза́ння, пере́каз, оповіда́ння, о́повідь, о́пис. – Можна довідатись про се доволї ясно з переказів наших лїтописей. Бар. О.