Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 8 статей
Запропонувати свій переклад для «оракул»
Шукати «оракул» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Ора́кулора́кул.
Ора́кульский – ора́кульський.
Предска́зывать, предсказа́ть – каза́ти, сказа́ти напере́д, віщува́ти, навіщува́ти (напере́д), провіща́ти и прові́щувати, провісти́ти, проповіда́ти, пропові́сти (зап.), пророкува́ти, напророкува́ти, проро́чити, напроро́чити кому́ що; метеор. завбача́ти, завба́чити що. [Віщу́є літа́ си́ва зозу́ля (Мирн.). Він пригада́в, що коли́сь йому́ ора́кул провісти́в смерть (Л. Укр.). Що з його́ бу́де – це і пропові́сти не тя́жко (Фр.). Метеороло́гія завбача́є пого́ду].
Предска́занный – прові́щений, віщо́ваний, напророко́ваний, напроро́чений, метеор. завба́чений через ко́го. [Справди́лось прові́щене через проро́ків. Чи обмине́ш віщо́ване ли́хо? (Федьк.)].
-ться – провіща́тися, віщува́тися; бу́ти прові́щеним.

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

ОРА́КУЛ укр. віщун.
ЗАГА́ДЫВАТЬ, (наперед) віщува́ти;
зага́дывающий, що зага́дує тощо, зви́клий зага́дувати, метки́й на за́гадки, зага́дько;
зага́дывающий наперёд, віщу́н, ора́кул, зді́бний каза́ти напере́д.
ПРЕДВЕЩА́ТЬ ще призвіща́ти, вга́дувати напере́д, поет. вісти́ти, галиц. фраз. ворожи́ти [э́то не предвеща́ет ничего́ до́брого це не призвіщить нічо́го до́брого];
предвещать грозу́ (про хмари) поет. (деда́лі) грозові́ти;
предвеща́ющий що /мн. хто/ пророку́є тощо, зви́клий вісти́ти, ра́ди́й возвісти́ти, віщу́н, прові́сник, проро́к, ора́кул, прикм. при́зві́сний, при́зві́сливий, прови́дливий, проро́чий, прові́сницький, віщу́нський;
предвеща́ющий беду́ лихові́сний;
предвеща́ющийся/предвеща́емый пророко́ваний, віщо́ваний, запові́даний.
ПРОРИЦА́ТЕЛЬ ще ора́кул.

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Оракулора́кул, -лу.

- Правописний словник 1929р. (Г. Голоскевич) Вгору

ора́кул, -ла; -кули, -лів

Запропонуйте свій переклад