Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 4 статті
Запропонувати свій переклад для «оружжя»
Шукати «оружжя» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Мунди́р – мунди́р, (гал.) мунду́р (-ра), уніфо́рма. [У мунди́р уберу́ть, ору́жжя даду́ть (Рудан.). А в неді́леньку святу́ю мунди́р надіва́є (Шевч.). Бі́лі мунду́ри (Франко)].
Отставка с -ром и пенсиею – відста́вка з мунди́ром і пе́нсією.
Гражданский -ди́р – циві́льний мунди́р, (гал.) циві́льна уніфо́рма.
В парадном -ре – в пара́дному о́дязі (мунди́рі), в пара́дній (уні)фо́рмі.
Ору́жие – збро́я, бро́ня, бронь (-ни), ору́жжя́, (военное) військове́ знаря́ддя.
Огнестрельное -жие – самопа́л, стрільба́, огни́ста стрільба́, грімка́ стрільба́, пальна́ збро́я.
Холодное -жие – січна́ збро́я.
С -жием (в руках) – ору́жно, збро́йно, (при -жии) при збро́ї.
К -жию! – до збро́ї! до бро́ни!
Во всеору́жии – при по́вній збро́ї.
Браться, взяться за -жие – бра́тися, взя́тися до збро́ї, става́ти, ста́ти до збро́ї.
Поднять -жие – зня́ти збро́ю про́ти ко́го.
Призывать к -жию – заклика́ти до збро́ї.
Сложить -жие – скла́сти, зложи́ти, зда́ти збро́ю.
Добыть что -жием и кровью – здобу́ти (чого́ и що) збро́йно і кро́в’ю.

- Правописний словник 1929р. (Г. Голоскевич) Вгору

ору́жжя, -жжя = збро́я

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Ору́жжя, -жя, с. Оружіе. (Салдата) у мундир уберуть, оружжа дадуть. Рудан. І. 23. До оружжа: до хліба та до ножа. Ном. № 12278. Ум. Ору́женько. Мет. 239.

Запропонуйте свій переклад