Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 2 статті
Запропонувати свій переклад для «оскіп»
Шукати «оскіп» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Наконе́чник
1) наконе́чник (-ка), наконе́ччя (-ччя);
специальнее: (палки ещё) о́скі́п (-па); (арапника, кнута) приконе́чник; (копья) наконе́ччя, клюга́, (острие) ві́стря, шпи́чка; (стрелы) пло́щик (-ка); (кабеля) кінці́вка; (в брандсбойте) випри́скувач; (оковка) за́ківка; (башмак, техн.) череви́к (-ка). [Па́лиця з залі́зним наконе́чником (Київ). На цей ціпо́к тре́ба зроби́ти внизу́ залі́зний о́скіп (Кониськ.). Би́ли, аж приконе́чник на гара́пникові одпа́в (Сл. Ум.). Клю́ги списові́ї (Куліш)].
Кольцевой -ник сваи – кільцюва́та за́ківка па́лі.
Полюсной -ник – полюсо́вий череви́к;
2)
-ник и -ники (в полотенце) – торочки́ (-чо́к и -чкі́в).

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Наконе́чникъ = наконе́шник, ри́хва, о́скі́п, (у вала у млинї) — чі́п, (у списа́) — клюга́, (у батога) — наконе́шник. — Палиця з залїзним гострим наконешником. — На цей цїпок треба зробити внизу залїзний оскіп. Кн. — Люди достають клюги списовиї. К. X. — Як стали цигана різать гарапниками: били, що аж приконешник в єдному одпав. н. к. — Наконе́чники = торочки́ (С. Ш.), у екесльбантів — наконе́шники. — Треба пришивати торочки до рушників.