Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 7 статей
Запропонувати свій переклад для «отражающий»
Шукати «отражающий» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Отража́ющий – відбивни́й.
Предметы, -щие лучи – ре́чі, що відбива́ють промі́ння.

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

ОТРАЖА́ТЬ ще става́ти дзе́ркалом чого, (звук) відлу́нювати, (світло) відсві́чувати;
ОТРАЖА́ТЬСЯ ще лиша́ти слід, фраз. знахо́дити ві́дгук, відлу́нювати, відлу́нюватися, (на ком) рідко окоша́тися /діял. зокоша́тися/;
отражаться э́хом чего розлу́нюватися чим;
отража́ющий що відбива́є тощо, ста́вши відбива́ти, зда́тний відби́ти, відбива́ч, рефле́ктор, (як) дзе́ркало, (погляди) вира́зни́к, прикм. відбивни́й, відбива́льний, відлу́нний, рефле́кторний, відлу́нистий, /про поверхню/ дзерка́льний, оказ. відби́вчий, відбива́льний, запере́чувальний, спросто́вувальний, віддзерка́лювальний, відлу́нювальний, відсві́чувальний, складн. відбива́й- [відбива́йзвук], стил. перероб. відбива́ючи;
отража́ющий действи́тельность дзе́ркало ді́йсности;
отража́ющий нападе́ние зда́тний відби́ти на́пад;
отража́ющий симпа́тию оказ. уподо́ба́льний;
отража́ющийся/отража́емый зда́тний відлу́нити, відлу́нитися, відби́ваний, запере́чуваний, спросто́вуваний, віддзерка́люваний, відлу́нюваний, відсві́чуваний, прикм. відлу́нистий, відбивни́й, відлу́нний;
отража́ющийся (на чому) позна́чуваний, зда́тний лиши́ти слід;
ОТРАЗИ́ТЬСЯ ще да́тися взнаки́;
боле́зненно отразиться на чём лиши́ти важки́й слід на, пошко́дити чому;
отразиться бле́ском відбли́снути.
ОТСВЕ́ЧИВАТЬ ще відбива́ти сві́тло;
отсвечивающий що поли́скує тощо, ста́вши відбива́ти сві́тло, зда́тний відбива́ти сві́тло, прикм. відсві́чувальний, складн. відби́й-сві́тло- [отсвечивающий экра́н відби́й-сві́тло-екра́н], образ. з по́лиском, пор. отражающий;
отсвечивающийся/отсвечиваемый відсві́чуваний.

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Отражающий – що відбива́є.

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Отражающий – відбивни́й.

- Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш) Вгору

отража́ющий відбива́льний, відобража́льний

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Відбивни́йотражающий, отражательный.

Запропонуйте свій переклад