Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 20 статей

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Защи́тник
1) (
защищающий) оборо́нець (-нця), оборо́нник, охоро́нець, засту́пник, побо́рник, осту́пник, (стар.) засту́пця (-ці). [Він виступа́є ре́вним осту́пником за наро́д і оборо́нцем пра́ва наро́да про́ти уся́ких прави́телів (Н.-Лев.). Що ви за такі́ засту́пники за не́ї? (Мирн.)].
Юридический -ник – пра́вний оборо́нець.
Судебный -ник – судо́вий оборо́нець.
Казённый -ник – офіція́льний оборо́нець;
2) (
покровитель) захи́сни́к, засту́пник (-ка).
Консерва́тор, -рка
1) консерва́тор (-ра), -рка, консервати́ст, -стка. [Вона́ консервати́стка, на́віть обскура́нтка: нена́видить нові́ іде́ї (Н.-Лев.)];
2) (
хранитель, -ница музея) консерва́тор, -рка, охоро́нник (охоро́нець), -ро́нниця, догля́дач, -чка (музе́ю), (гал.) ку́стос (м. р.).
Оберега́тель – оберега́ч, охоро́нець (-нця), охоро́нник. Срв. Охрани́тель, Защи́тник, Страж.
Охрани́тель
1) охоро́нець (-нця), охоро́нник (-ка), (
стар.) охорони́тель; (шутл.) борони́ло. [У ме́не до́бре борони́ло – оця́ лома́ка];
2) вартови́й (-во́го), вартови́к, чатівни́к (-ка́).

- Російсько-український народний сучасний словник 2009– Вгору

Ангел-хранитель – янгол-охоронець (ангел-охоронець).
[Бог чинить так, як вважає за потрібне. Людина поводиться так, як їй заманеться. І лише ангел-охоронець робить те, що мусить (В.Слапчук). Було й таке, коли вони аж три дні харчувалися кукурудзяною кашею, щоб купити Фернанді скатертину з голландського полотна. Але хоч би як вони надсаджувалися, працюючи, хоч би скільки грошей виручали, хоч би до яких удавалися хитрощів, однаково їхні ангели-охоронці щоночі засинали від утоми, не діждавшися, поки вони скінчать розкладати й перекладати монети так, щоб вистачило бодай на прожиток (П.Соколовський, перекл. Ґ.Ґ.Маркеса). Не водіть машину швидше, ніж літає ваш ангел-охоронець (М.Жванецький). Поезія — це янгол-охоронець людства в усіх його віках (Альфонс Ламартін)].
Обговорення статті
Нажухать, жарг. – намахати, нажухати.
[Випадок, коли мені на практиці довелося здибатися з аґресивним поборником прав нашого російськомовного населення, був і сумний, і кумедний: охоронець у магазині, незрозуміло вороже насторожившись на звук моєї української, не без виклику заявив, що говоритиме «по-русски», — та ради Бога, миролюбно погодилась я, прошу дуже! — і почула: «Идемте, я вас проведу!». Е ні, кажу, «меня не проведешь!». Парубок витріщився вже й геть ошаліло, довелося пояснювати: якщо «по-русски», то треба сказати «провожу», від слова «проводить», а «провести» когось по-російському значить — ошукати, тобто те саме, що «нажухать, кинуть»… Словом, не склався в нас діалог: моя російська виявилася для бідного хлопця такою ж чужою, як і моя українська… (О.Забужко). …без почуття гумору вам просто не досидіти до кінця вистави, за яку ви, до речі, платили свої чесно зароблені бабки, без почуття гумору тут взагалі нічого шукати, в цьому затишному залі, де в найближчі кілька годин перед вами розгорнеться історія незнаної пристрасті й небаченої підступності, де трупи коханців будуть падати вам під ноги, а чесний піт і гаряча кров статистів проллються так натурально, що ви забудете про все на світі, ви забудете про власний скепсис і вартість вхідних квитків, тим більше — не така вона вже й висока, порівняно з тим фарбованим божевіллям, яке вихлюпнеться незабаром на ваші голови, тому займайте свої місця, сідайте і дивіться, адже в цьому місті о такій годині у вас не так багато варіантів, краще вже сидіти й чекати, розраховуючи, що цього разу, ось саме цього разу — вас справді ніхто не намахає (С.Жадан)].
Обговорення статті

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

БЛЮСТИ́ забут. пантрува́ти, (інтереси) дба́ти про;
блюсти себя́ ще зберіга́ти самопова́гу;
блюду́щий = соблюдающий тощо ім. охоро́нець, нагля́да́ч, доглядач.
БЛЮСТИ́ТЕЛЬ блюститель поря́дка вартови́й поря́дку, охоро́нець поря́дку, догля́да́ч поря́дку, коротк. гляда́ч поря́дку.
КАРАУ́ЛИТЬ, караулящий що /мн. хто/ варту́є тощо, поста́влений на ва́рту, покли́каний стерегти́, вартови́й, вартівни́к, охоро́нець, сто́рож, прикм. охоро́нчий, образ. на ва́рті, на сторо́жі.
КОНВОИ́РОВАТЬ ще супрово́дити, охороня́ти, ескортува́ти;
конвоирующий що /мн. хто/ конвою́є тощо, призна́чений конвоюва́ти, конвої́р, (збро́йний) супрові́дник, охоро́нець, збірн. конво́й, су́провід, прикм. су́прові́дни́й, конво́йний, для конвоюва́ння;
конвоирующийся/конвоируемый конвойо́ваний, супрово́джуваний, ескорто́ваний.
ОХРАНЯ́ТЬСЯ, охраня́лось стере́жено;
охраня́ющий що /мн. хто/ стереже́ тощо, ста́вши стерегти́, призна́чений зберегти́, для охоро́ни, за́йня́тий охоро́ною, охоро́нець, вартови́й, сто́рож, захисни́к, прикм. охоро́нний, сторожови́й, захисни́й;
охраня́ющий воро́та прибра́мний;
охраня́ющийся/охраня́емый пильно́ваний, варто́ваний, стере́жений, бере́жений, захи́щений.

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Телохранительохоро́нець, -нця.
Хранитель – хорони́тель, -ля, охоро́нець, -нця, охоро́нник, -ка; -ница – хорони́телька, -ки, охоронниця, -ці.

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Охоро́нець, -нцяхранитель.

- Російсько-український словник ділової мови 1930р. (М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич) Вгору

Оберегатель – оберіга́ч (-ча́), охоро́нець (-нця), охоро́нник (-ка).
Хранительохоро́нець (-нця).

- Правописний словник 1929р. (Г. Голоскевич) Вгору

охоро́нець, -ро́нця; -ро́нці, -ців

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Оберега́тель = вартівни́к, охоро́нець.
Охрани́тель, ница = охоро́нець , охорони́тель, ка (С. Жел.), оберега́льщик, уберега́льщик, ця (С. Ш).
Храни́тель, ница = хорони́тель, охоронитель, ка (С. Жел.), охоро́нець, вартівни́к, вартови́к, сто́рож.