Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 2 статті

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Палиса́дпаліса́д (-ду), паліса́да (-ди), (г)острокі́л (-ко́лу), обгоро́да.
Укрепиться -дом – паліса́дом обруба́тися, засі́ктися де́ревом. [Козаки́ паліса́дом обруба́лися (Куліш). Козаки́ вта́борились коше́м, засікли́сь де́ревом (Куліш)].

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Огра́да = 1. горо́жа, огоро́жа (С. Л.), хворостяна — тин, лїса, пліт (д. Плете́нь), дощана — парка́н, барка́н, дїло́вання (д. Забо́ръ), з паль сторчових — частокі́л, з жердин — вирря́, заво́ра (С. Л.), з паль і вузеньких дощечок — палїса́д, така ж тільки ґратчаста — штахе́ти. 2. оборо́на, засту́па. (Д. Защи́та 2).