Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 5 статей
Запропонувати свій переклад для «парина»
Шукати «парина» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Пар
1) па́ра (-ри), дух, (
в бане) па́ра, парло́. [Водяна́ па́ра].
Винные -ры́ – горілча́ний дух.
Винные пары́ ударили в голову – горі́лка вда́рила в го́лову.
Выделять пар – парува́ти.
Пар идёт от чего – пару́є що.
От самовара пар идёт – самова́р пару́є.
Весною пар от земли идёт – на весні́ земля́ пару́є.
Начать выделять пар – запарува́ти, запарува́тися, запа́ритися, бра́тися (взя́тися) па́рою.
От кофе начал (стал) итти пар – ка́ва запарува́ла.
Обращать (Превращать) -ся в пар – оберта́ти, -ся, оберну́ти, -ся в па́ру.
Превращение в -ры́ – оберта́ння в па́ру.
С него пар валит – з йо́го па́ра аж бу́хає.
Пар столбом – па́ра стовпо́м, бо́вдуром.
На всех пара́х – по́вним хо́дом;
2) (
жизнь, дух) па́ра. [Па́ри-б тобі́ не ста́ло! (Звиног.)];
3) (
паровое поле) пар (-ру), парі́ (-рі́в, -ря́м), па́рина, парени́ця, парени́на; (давно непаханная земля) облі́г, перелі́г (-ло́гу); (одновременно и выпас) толо́ка́. [Хтось пої́хав не шля́хом, а паря́ми (Звин.)].
Быть под -ром (о земле) – парува́ти, толокува́ти, перело́гом (обло́гом) лежа́ти. [Два ра́зи (по́ле) оре́ться, а тре́тій толоку́є].

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Па́ринапар (поле).
Перегі́н, -го́ну
1)
перегон;
2)
парина, наново вспаханная;
3)
взбучка, нагоняй;
4)
пролет, дистанция;
5)
участок (трамв.).

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Па́рина, -ни, ж. Паръ (поле). Черном.
Перегі́н, -го́ну, м.
1) Перегонъ.
Погнали некрут з рідного краю аж у Московщину... Довгий перегін. Мир. ХРВ. 139.
2) Парина, наново вспаханная.
3)
Перего́ну да́ти. Поколотить хорошенько. Рутульцям перегону дати. Котл. Ен. V. 56.
4)
Перего́ни. Дымовые ходы въ печкѣ.

Запропонуйте свій переклад