Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 17 статей
Запропонувати свій переклад для «переводня»
Шукати «переводня» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Вырожда́ться, вы́родиться – виро́джуватися, ви́родитися, перево́дитися, переве́сти́ся, зво́дитися, зве́сти́ся (во множ. позво́дитися), ми́ршавіти, зми́ршавіти, марні́ти, ви́марніти.
Вырожда́ться национально (денационализироваться) – винародовля́тися, ви́народовитися.
Вы́родившийся – звиродні́лий.
Вы́родившаяся порода – перері́д (р. -ро́ду), перері́дка, перево́дка, переводня́. [Ця пшени́ця – перево́дка].
Захуда́лый – ми́ршавий, зачу́чверілий, зачу́чверений, заху́жений, (обнищавший) зубо́жілий, скапцані́лий. [Бички́ ми́ршаві (Н.-Лев.). Зачу́чверене порося́ (Бердян. н.). Заху́жені ко́ні (Н.-Лев.). Скапцані́лі пани́ (Крим.)].
-лый род – здрібні́ле колі́но, переводня́.
-лые дворяне – здрібні́ла шля́хта, щабльові́ дворя́ни (Тобіл.), (дворяне-лапотники) ходачко́ва шля́хта (Франко), нешерето́вана шля́хта (Свидн.), полу́панки.
-лая корова, лошадь – корі́вчи́на, конячи́н(к)а.
Изведе́ние
1) (
откуда) виво́діння, сов. ви́ведення;
2) (
чего) звід, переві́д (-во́ду); срвн. Изво́д. [Ма́ти ка́жуть: це пошло́ся на звід худо́бі (Борзенщ.). Хоро́шому ро́ду нема́ перево́ду (Номис)];
3) (
денег и т. п.) переві́д (-во́ду), переводня́. [Не люблю́ я тако́ї переводні́, щоб добро́ ма́рно перево́дити (Харківщ.)].
I. Измельча́ть (стать мелким, малым) – здрібні́ти, подрібні́ти, змалі́ти, змізерні́ти, (перевестись) переве́сти́ся, зве́сти́ся, (о людях ещё) злюдні́ти. [Життя́ здрібні́ло – здрібні́ло й письме́нство (Єфр.). Люд наш змізерні́в у нево́льничій до́лі (Куліш)].
Измельча́вший – здрібні́лий, змалі́лий, змізерні́лий.
-шая порода чего – перево́дка, переводня́. [Пшени́ця – перево́дка (Слов’ян. п.)].
Изро́дный
1) (
выродившийся) звиродні́лий, вирідни́й.
-ное животное – ви́родок (-дка), переводня́, переві́д (-во́ду);
2) (
диал. красивый) уродли́вий.
По́месь
1) (
смесь животн. или веществ) мі́шанка, мішани́на, мішани́ця, пере́міш (-ши). [Це не чи́ста гли́на: пере́міш із піско́м];
2) (
самое животн. или человек: ублюдок болдырь) по́круч (-чи и -ча), підту́мок (-мка), пере́водня́, (только челов.) мі́шанець (-нця), переві́дник. [Чужи́нці ва́рварської кро́ви, уся́ка темношку́ра по́круч (Л. Укр.). Тибета́нці-мі́шанці монго́лів з і́ндами (Кал.). То не спра́вжній хорт, а по́круч (підту́мок, переводня́)].
По́месь собаки с волком – по́круч від соба́ки (пса) й во́вка.
Поте́ря
1) (
утрата, убыток) втра́та, стра́та, затра́та, тра́та, згу́ба, загу́ба, загу́бля, шко́да. [Вона́ мені́ про мою́ втра́ту нагада́ла (Г. Барв.). Втра́та па́м’ято́к письме́нства (Єфр.). Не вели́ка згу́ба (Рудан.)].
-ря веса – втра́та на вазі́.
-ря зрения, памяти, крови – втра́та (згу́ба) зо́ру, па́м’яти, кро́ви. [Зги́ну я від згу́би кро́ви (Л. Укр.)].
-ря друга, сына – втра́та при́ятеля, си́на.
Нести -ри – втрача́ти кого́, що; ма́ти втра́ти.
Мы понесли в сражении большие -ри людьми – ми втра́тили в бою́ бага́то люде́й.
Войско вернулось без -те́рь – ві́йсько верну́лося ці́ло (Куліш), верну́лося без втрат.
-ря времени – марнува́ння (га́яння, переводня́) ча́су или уга́йка, уга́йство.
До -ри сознания – до нестя́ми.
-ри (убытки) – зби́тки (-тків), стра́ти.
Нести, терпеть огромные -ри (убытки) на чём – ма́ти величе́зні зби́тки, зазна́ти величе́зних зби́тків, шкодува́ти бе́з лі́ку на чо́му (Куліш).
Сожалеть о -ре кого, чего – жалкува́ти за ким, за чим;
2) (
потер. вещь) згу́ба, загу́ба, загу́бля. [Піти́ до ньо́го й відда́ти йому́ згу́бу (Франко)].

- Російсько-український народний сучасний словник 2009– Вгору

Гибрид – (от лат.) гібри́д; (смесь животн. или веществ) мі́шанка, мішани́на, мішани́ця, пере́міш; (животн. или человек: ублюдок) по́круч, підту́мок, пере́водня́, (только челов.) мі́шанець, переві́дник.
[То не справжній хорт — підтумок. Ні швець, ні мнець, ні чор-зна-що: ото підтумок (Сл. Гр.). Чужи́нці ва́рварської кро́ви, уся́ка темношку́ра по́круч (Л.Українка). А як же суржик? Де він цей милий покруч, химерний мішанець, кровозмісне дитя білінгвізму? (Ю.Андрухович). — Сердита, видимо, у вас сусідка? — Та як вам сказати? Характер правильний — гібрид кобри з ящіркою (О.Вишня). Суржик заполонив екран: мішанина в подачі текстів і мікротекстів українською та російською мовами у співвідношенні часто не на користь мови державної; такою мішаниною заповнено наш звуковий простір; мовний дискомфорт супроводжує нас у столиці та в інших великих містах сходу й півдня (О.Сербенська). Цвітуть іще ті вишняки, за обрій стелиться пшениця, і йде у школу навпрошки маленький хлопчик мішаниця (Л.Костенко). — Мій перший велосипед — це жахлива мішанина. Основа в нього чеська, всі деталі італійські, докуплені — все я майже сам збирав, і з нього я витис все що хотів (О.Ушкалов). — Одне слово, вони в мене прості селяни, чистокровні, мовляв, християни, а не якісь там мавританські чи ще які підтумки, ще й до того тяжко багаті, у таких розкошах, що куди там іншому полупанку або й панові (М.Лукаш, перекл. М.Сервантеса). От він і заговорив до мене тим суржиком, що то ним по всій Берберії аж до самого Стамбула маври з нашим невольником розмовляють (воно таке — ні арабщина, ні кастільщина, ані жодна інша мова, а мішаниця з усіх потроху, аби якось порозумітись), заговорив, кажу, і спитав, чого я тут у нього в саду шукаю та чий я єсть (М.Лукаш, перекл. М.Сервантеса). Пес Балтазар обнюхав його штани; приязний і цинічний покруч, який уродився від випадкової зустрічі пуделя і фокстер’єра, відчув — сталося щось незвичайне (О.Терех, перекл. Д.Ґолсворсі). Я гібрид гримучої змії з лісовим дзвіночком (Ф.Ранєвська). 1. Слон — це гібрид довгоносика, товстолобика і чебурашки. 2. Ідеальний чоловік — це гібрид банкомату й посудомийної машини. 3. Науковці винайшли новий гібрид кавуна й вишні. Маючи розмір вишні, диво-фрукт має стільки ж насіння, скільки й кавун].
Обговорення статті

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

ВЫ́РОДОК, ВЫРОЖДЕ́НЕЦ ще переводня́, деґенера́т;
ВЫ́РОДОК (вилупок) о́бшкрібок /ви́шкрібок/, ши́бздик; лайл. недо́людок; (малий) ви́родочок; пор. ЗАМУХРЫШКА; зменш. прикм. виродкува́тий;
ВЫРОЖДА́ТЬСЯ ще деґенерува́ти; р! недок. звиро́днювати;
вырожда́ющийся що деґенеру́є тощо, переро́джуваний /вироджуваний/, деґенеро́ваний, ім. ви́родок, переводня́, деґенера́т, прикм. деґенерати́вний, ви́родли́вий;
ВЫ́РОДИТЬСЯ, выродившийся звиродні́лий, галиц. здеґенеро́ваний, ім. переводня́.

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Переводня́, -ні́выродившаяся порода.

- Правописний словник 1929р. (Г. Голоскевич) Вгору

переводня́, -дні́, -дне́ю

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Перево́дка, -ки, ж. = Переводня. Ця пшениця переводка. Славяносерб. у.
Переводня́, -ні́, ж. Измельчавшая, выродившаяся порода.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Измельча́ть = здрібнїти (С. Аф.), про людей — ізлюднїти, про худобу, господарство то-що — перевестись, звести́сь. — Измельча́вшая поро́да, ра́са = перево́дня.
По́мѣсь = 1. міша́ння, мішани́ця, мішани́на (різних пород творів того-ж роду). 2. мі́шанець (С. Жел.), су́ржик, ублю́док, перево́дня, собак різної породи — по́круч, перево́дня, від осла і кобили — ослю́к, віслю́к. — Се не чистий хорт, а переводня. н. о. — Це не охотницька собака, а покруч. Кр. — Як ослюк хвицне — в полїцию не йти. н. пр.

Запропонуйте свій переклад