Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 5 статей
Запропонувати свій переклад для «перепинка»
Шукати «перепинка» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Па́уза – па́вза, пере́рва, пере́пинка, зу́пинка, пере́станок (-нку). [Диви́сь-бо в но́ти: ба́чиш зу́пинка – і стань (Кон.)].
II. Переры́в
1)
действ., см. II. Перерыва́ние;
2) пере́рва, пере́пинка, перепи́на, пере́рвиця, пере́рив, пере́тин. [Заговори́ла, мов не було́ нія́кої пере́рви (Л. Укр.). Між пе́ршим
и дру́гим ві́дділом у конце́рті була́ пере́рва. Пере́рва (перепи́на) на обі́д. Працю́ю не по́спіль, а з пере́пинками. Украї́нці живу́ть тепе́р скрізь без пере́тину по ці́лій Полта́вщині].
Без -ва – без пере́рви, (без остановки) без ві́дгалу[ю]. [Працю́ючи без спочи́нку, без ві́дгалю (М. Вовч.)].
С -ры́вами – з пере́рвами и т. д., (а кроме того ещё о времени) пере́йомом, вряди́-годи́. [Ходи́в він ча́сом і на Дін, – не що-ро́ку, а так, як йому́ по виго́ді, ходи́в він пере́йомом (М. Вовч.)].
-ры́в сообщения, сношений, переговоров – пере́рва, пере́рив, перепи́на сполу́чення, зно́син, перемо́в (перегово́рів);
3) (
место, где что-л. перервано) пере́рване (-ного), пере́рив. [Звяжи́ на пере́рваному].
На-переры́в (наперехват) – навви́передки, оди́н попере́д о́дного (дру́гого). См. Напереры́в, Наперехва́т.
Прегра́да
1) перегоро́да, пере́тика, (
гал.) запо́ра и запі́р (-по́ру), та́ма. [Вчини́вся запі́р на рі́чці (Верхр.)];
2) (
препятствие) перепо́на, пере́пинка, пере́тика, зава́да, запи́на; (остановка) спин, впин (-ну). [Та й тепе́р ще гу́сто було́ понаста́влювано пере́тик на його́ шляху́ (Єфр.)].
Непреодолимая -да на нашем пути – неперемо́жна перепо́на на на́шому шляху́.
Днепр для татарина не -да – Дніпро́ тата́ринові не запи́на (Стор.).
Своеволью нет -ды – самово́лі спи́ну (впи́ну) нема́є. Срв. Препо́на.
Приостано́вка
1)
см. Приостановле́ние;
2) при́пинка, пере́пинка, пере́станок (-нку).
Срв. Остано́вка.
Промежу́ток – (о месте и времени) прога́лина, пере́рва, перери́в, пере́міжок, пере́пинка, проме́жка, промежі́нь (-же́ни). [Чині́те прога́лину між ста́дом і ста́дом (Св. Пис.). У його́ спо́гадах єсть вели́ка прога́лина ча́су, про яку́ нічо́го не ска́зано. Ца́рство Орму́зда існува́ло без пере́рви по́руч із ца́рством Арима́на (Л. Укр.). Мина́в кварта́л за кварта́лом; в пере́рвах кварта́лів – моло́шна мла (Коцюб.). Під час цього́ пере́міжку між о́сінню та зимо́ю завіва́ють прелю́ті вітри́ (Корол.). Антра́кт за антра́ктом в украї́нському письме́нстві, що почали́ся з 1847 р. й з де́якими пере́пинками доде́ржались аж до револю́ції (Єфр.). Проме́жка між кро́квами ду́же широ́ка (Волч. п.). Одна́ до́шка ви́валилась – лі́зьмо у ту промежі́нь (Звин.)].
-ток времени, разделяющий две эпохи – час, що промину́в між двома́ до́бами; промі́жний межи́ двома́ до́бами час.
-ток узкий (между двумя строениями или плетнями) – сутки́, суточки́; (в частоколе) гу́ля́нка; (между прутьями решётки) межиґра́ття; (между двух зудьев пилы) га́ва, га́вря; (узкий между двух лесов) прога́лина, проворі́ття (Черк. пов.).

Запропонуйте свій переклад