Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 8 статей
Запропонувати свій переклад для «перетік»
Шукати «перетік» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Прогреба́ть, прогрести́ и прогре́сть
1) (
граблями)прогріба́ти, прогребти́, прогрома́джувати, прогрома́дити що, яки́йсь час; (лопатой, руками, палкой и т. п.) прогорта́ти, прогорну́ти, прокида́ти, проки́дати и проки́нути, прогріба́ти, прогребти́, прогрома́джувати, прогрома́дити що чим. [Прогрі́б при́сок в о́гнищі (Грінч.). Прогорни́ сніг. Понаміта́ло сні́гу, – тре́ба проки́нути (проки́дати) сте́жку від ха́ти до хлі́ва. Прогрома́див я́мку і захова́в кість (Осн.). Прогрома́дили сі́но ввесь де́нь. Чо́рний во́рон кі́гтями-ні́гтями прогріба́є (Мил.). Я соло́му прогорта́ю, зе́рняти шука́ю (Грінч.)];
2)
-грести́ веслом – прогребти́ крізь що, яки́йсь час (только известное время) провеслува́ти яки́йсь час. [Прогрі́б крізь переті́к. Прогрі́б (провеслува́в) уве́сь день].
-грести́ десять вёрст – ви́гріб (ви́веслував) де́сять версто́в.
Прогребё́нный – прогре́блений, прого́рнутий, прогрома́джений, проки́нутий.
-ться – прогорта́тися прокида́тися.
-греба́ться, -грести́сь между камней – прогріба́тися, прогребти́ся поміж камі́нням.
Прото́к – прото́ка, проті́к, переті́к (-то́ку), ум. проті́чок, переті́чок (-чка), (быстрый и глубокий) турунчу́к, (небольшой и узкий) є́рик, (рукав образующий остров) ви́тяжина, за́рі́чок (-чка). [Тече́ рі́чка з переті́чками (Пісня). Ірпі́нь ото́ пови́вся, а це ті́льки його́ за́річок (Київщ.)].

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Протокпереті́к (-то́ку).

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Переті́к, -то́купроток.

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Переті́к, -то́ку, м. Протокъ. Ум. Переті́чок. Тече річка з перетічками, гуля старий з молодичками. Нп.

- Російсько-український словник військової термінології 1928р. (С. та О. Якубські) Вгору

*Протокпереті́к, -то́ку.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Прото́къ = протїк, течія́, невеличкий — переті́к, перетїчок, перетїчка, в широкому місці — пле́со, в глибокому — бака́й.
Прото́чина = 1. прото́чина, червото́чина (в дереві). 2. перетїк, перетїчка (д під сл. Прото́къ). Прото́чный = бігу́чий, теку́чий. — Бігуча вода.