Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 23 статті
Шукати «повороз*» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Завя́зка
1) зав’яза́ння;
см. Завя́зывание;
2) загруза́ння, застряга́ння,
оконч. застря́гнення (в боло́ті); проволіка́ння (спра́ви);
3) за́в’язка, поворо́зка.

-ка у мешка – за́в’язка, ув’я́зка.
-ка у лаптей – воло́ка;
4) за́в’язка, за́в’язок (-зку) (у дра́мі, в по́вісті).
Засно́вывать, -ся, заснова́ть, -ся
1) засно́вувати, -ся, заснува́ти, -ся, обсно́вувати, -ся, обснува́ти, -ся. [Заснує́м ліси́ все поворо́зками (Пісня). Паву́к заснува́в усе́ вікно́ (Сл. Гр.). Паву́к обснува́в усі́ кутки́];
2)
-вать по комнате – заве́штатися, засновиґа́ти по ха́ті.
Затя́жка
1)
см. Затя́гивание;
2) за́в’язка, за́тяжка, мотузо́к (-зка́), поворо́зка, (
гашник) очку́р (-ра́);
3) (
в неводе) матня́, (в мешке) ги́чка;
4) (
проволочка) зага́яння, відтяга́ння, зага́йка, уга́йка.
Курить с -кой – кури́ти на за́тяжку.
Остё́жка – поясо́к, поворо́зка.
Па́вороз, па́ворозокповоро́зка, по́воро́з (-зу).
Пря́жка – пря́жка, (у Лемков) бря́чка, (угор.) пря́чка, (с украшениями для пояса и т. п.) (зап.) чепра́га. [Чо́боти… оди́н з пря́жкою, дру́гий з поворо́зкою (Куліш). Нема́ ні в кі́м пра́вди, ті́льки в ремі́ннім по́ясі та в залі́зній пря́жці (Номис)].
Застёгивать -ку – застіба́ти (защіпа́ти) пря́жку.

- Російсько-український народний сучасний словник 2009– Вгору

Завязка
1) зав’яза́ння, зав’я́зування, зашмо́ргування;
2) загруза́ння, застряга́ння, (
оконч.) застря́гнення (в боло́ті); проволіка́ння (спра́ви);
3) за́в’язка, (
тесёмка) поворо́зка, по́воро́з;
4) за́в’язка, за́в’язок (-зку) (у дра́мі, в по́вісті):

завязка у лаптей – воло́ка;
завязка у мешка – за́в’язка, ув’я́зка;
под завязку – доне́хочу, доне́схочу, доне́змогу, по (саму́) за́в’язку, по горло.
[[— Правда твоя, Санчо,- зауважив Дон Кіхот,- іди собі куди знаєш і наїдайся по саму зав’язку, а я вже наситився і хочу тільки повістю сього доброго чоловіка душу обавити. (М.Лукаш, перекл. М.Сервантеса). — Куме, візьміть ще вареника. — Не можу. Наївся по зав’язку: останній у роті, а на першому сиджу].
Обговорення статті
Тесьма, тесёмка – тасьма, тасьомка, стрічка, поворозка, (шнурок, ещё) торочка, шнурочок.
[Єремія одягнутий був у багатому кунтуші з срібними китицями і поворозками (Олекса Стороженко). Від неї зеленою тасьмою вниз тягся поперек піль невеличкий ярок (І.Франко). Войський взяв тоді ловецький ріг крутий, На тасьмі припнутий (М.Рильський, перекл. А.Міцкевича). В очіпок парох не хотів прибиратись, узяв натомість стебновану полотняну шапочку, що на ніч собі одягав, чоло перев’язав чорною тафтяною тасьмою, а вид увесь аж до самої бороди чорним запиналом запнув (М.Лукаш, перекл. М.Сервантеса)].
Обговорення статті

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

БЕЧЁВКА укр. по́воро́зка.

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Тесемка – стрі́чка, -ки, поворо́зка.
Шнурок – шнуро́к, -рка́; (короткий) поворо́зка, -ки; (толстый корот.) мотузо́к, -зка́.

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Поворо́зкашнурок, тесемка.

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Засно́вувати, -вую, -єш, сов. в. заснува́ти, -ну́ю, є́ш, гл.
1) Засновывать, засновать, затыкать, заткать.
Заснуєм ліси все поворозками. Нп. Павук заснував усе вікно.
2) Основывать, основать.
Нову Січ на Чортомлику заснувати. К. Бай. 114.
По́вороз, -зу, м. = Поворозка. Шух. I. 224.
Поворо́зка, -ки, ж.
1) Шнурокъ, бичевка. Левиц. І. 358. КС. 1893. VII. 80.
В кунтуші з срібними китицями і поворозками. Стор. МПр. 76.
2) Ленточка для завязыванія
очі́пка. Козелец. у. КС. 1893. XII. 449. Также тесьма для завязыванія передника, юбки. Ум. Поворо́зочка. Ез. V. 136.

- Словник українських наукових і народних назв судинних рослин 2004р. (Ю. Кобів) Вгору

Lycopodium clavatum L.плау́н звича́йний (Ру, Оп), п’я́дич звича́йний (Сл); плау́н булавови́дний (Ру, Оп), п’ядич митник (Вх1), п’яди́ч пеле́шник (Вх2, Вх3, Вх6); баранець (Км), гонча́р (Вх, Вх1, Вх6ДС), госте́ч (Вх7ДС), гостечник (Км), дереза́ (Рг1, Вл, Ан, Gs, Мн, Mj, Ум, Rs, Ду, Ів, Сл, Mk, Ос, Рм, См, Мс, КобСД, СТ, ВЛ, ПЦ, ПС), дерибас (Км), дерча (Сл, Mk), деряба (Км), диреч (TlГЛ), довгожи́л (МгЗК), жовти́ло (Вх7, СмПД, ВЛ), зва́дник (Гв, Жл, Вх1, Вх6ВЛ), кишкитни́к (МгЗК), колдунник (Tl), колотни́к (Вх6, Вх7ВЛ), коструба́нець (МгЗК), коструба́ч (МгЗК), ла́пки ку́рячі (Км, МгЗК), лицій (Км), митни́к (Гв, Вх3, Вх6, МгЛМ), мокряжина́ (МгЗК), мох (Кч, МгБО, ГЦ, ЗК), мох оле́нячий (МгЗК), незайманик (Км), нито́та (Во, Mk, Мг, КобГЦ, ЗК), опоя́сник (Вх6, Вх7ДС), очи́тки (МсСТ), па́ворозник (МгЗК), паворозу́ля (МгЗК), пади́волос (МгЗК), пе́лех (Вх7ВЛ), пе́лехи ба́бині (МгЗК), пелеша́тник (Жл), пелешки́ (МгЗК), пеле́шник (Вх, Жл, Вх1, МгДС, ЗК), п’є́дики (Коб, ТкаДС, БО), п’є́дник (ГдБО), пило́чник (Вх, Жл, Вх1, Вх6ВЛ), плавни́к (МгЗК), плаву́н (Мс, Мг, КобСТ, ПЦ, ГЦ, ЗК), плавуне́ць (МсСТ), плау́н (Во, Чн, Рг1, Пс, Мс, МгСТ, СЛ, БО, ЗК), плознь (Км), пнознь (Км), поворо́ззя (МалЗК), ползу́н (МгЗК), ползу́ча трава́ (МгЗК), поясни́к (Жл, Вх6, Вх7, УкДС), п’я́дики (Во, Нв, Жл, Вх6, Вх7, Ду, Пч, Мг, Кар, КобБО, ГЦ, ЗК), п’я́дич (Жл), розвильник (Км), росхудни́к (МгЗК), сварник (Вх, Вх1, Вх6ВЛ), сім’я плаунове (ЧнСЛ), смеречни́к (МгЗК), тисина (Км), тіка́й-зе́лень (МгЗК), чисте́ць (МгЗК), яли́чка (МгЛМ).

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Верёвка = 1. вірьо́вка, верівка, у́жівка, бечі́вка. С. Л. — (Товста при поронї або неводї) — кодо́ла. С. З. — (Для шнуровання воза) — шнурова́ння. (Що накидають на роги волів) — нали́гач, волові́д. С. З. Фр. — Налигачем скрутили руки. К. Ш. – (Коро́тка) — мо́ту́з, мотузо́к, моту́зка, моту́зочка. С. З. — Гарцює, як теля на мотузку. н. пр. — (Тоненька) — шпага́т, шво́рка, (і коротенька) — поворо́зка. С. З. 2. ключ, ни́зка. — А гусий справдї цїлий ключ з-за кряжу підняв ся. С. З. — Із вирию журавлї летять високо ключами. К. Ш.
Завя́зка = 1. за́вязка, поворо́зка (для завязування), воло́ка (у постолів). — Чи на свої постоли, що волоки шовкові, у односталь з валу? н. д. 2. затя́жка, одкла́д, проволо́чка. — Дѣ́ло идётъ въ завя́зку = дїло йде́ на одкла́д. — Одклад не йде в лад. н. пр. 3. за́вязка (в повісті або драматичному утворі).
Затя́жка = 1. затя́гування. 2. мотузо́к, моту́зка, поворо́зка (для затягування), в штанях — очку́р. 3. матня́ (у невода). 4. тягани́на (С. Ш), проволо́чка.
Ла́поть, мн. ла́пти = (личані) — лича́к, личаки́, з рос. ла́поть, ла́птї, (шкуратяні) — пості́л, постоли́ (часом і личані зовуть ся теж постолами), місцеві назви або назви яких особливих постолів — ко́жанець, ко́жанцї, верзу́н, верзуни́, хода́к, ходаки́, легенькі на Подолї — ра́влики, поворозки до постолїв — воло́ки (С. З.). — Жвяхтали мокрі личаки. С. З. — Пишаєть ся, як московський лапоть. н. пр. — Кому як постіл, а мінї як сокіл. н. пр. — Росходив ся, як московський постіл. н. пр. — Господи благослови стару бабу на постоли, а молоду на кожанцї. н. пр. — Коли б мя чобіт гриз, тоб не жаль, а то ходак. н. пр.
Па́ворозокъ, па́ворозъ = поворо́зка, поворо́зочка.
Тесёмка = тасьо́мка, тасє́мка (С. Ш.), стрічка, поворо́зка.
Шнуро́къ = шнуро́к, короткий — поворо́зка, товстий і не довгий — мо́туз, мотузо́к, моту́зка, в штанах — очку́р, в косах — підкі́сник, підкі́сничок.