Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 4 статті
Запропонувати свій переклад для «повсякдень»
Шукати «повсякдень» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Ежедне́вно – що-дня, що-день, щоде́нно, день-у-день, повсякде́нь, повсякде́нно, повсіде́нь (М. Вовч.), що в бо́га день, як день бо́жий. [Поча́в що в бо́га день коло вікна́ ходи́ти (Квітка)].
Каждодне́вноповся́кде́нь, повсякде́нно, повсіде́нь, щоде́нно; срвн. Ежедне́вно.
Повседне́вный – щоде́нний, повсякде́нний.
Повседне́вно – щоде́нно, що-дня, що-день, повсякде́нно, повсякде́нь, повсіде́нь. Срв. Ежедне́вный, -но, Обы́дё́нный 2.
Постоя́нно
1) (
всегда) за́вжди́, за́всі́(г)ди, за́вше, ста́ло, повсякча́с(но), пості́йно, все, повсякде́нь, повсякча́с, повсякча́с-годи́ну, за́спліш.
Жить -но в городе – жи́ти за́вжди (пості́йно) в мі́сті.
-но обедать в два часа – пості́йно (повсякде́нь) обі́дати о дру́гій (годи́ні).
Ему -но везёт – йому́ ста́ло щасти́ть;
2) (
непрестанно) невпи́нно, безупи́нно, безпере́стан(к)у, безпере́стань, раз-у-ра́з, раз-по́(з)-раз, щоча́сно.
-но петь – невпи́нно (безпере́стань) співа́ти.
-но надоедать кому – безпере́стану надокуча́ти кому́;
3) (
не выбывая) безпере́во́дно, безви́во́дно, неви́во́дно.
Деньги у них -но имеются – гро́ші в їх безперево́дно ма́ються.
Там -но кто-нибудь гостит – там безви́водно гостю́є хтось.

Запропонуйте свій переклад