Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 11 статей
Шукати «подрывн*» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Подрывно́й – підри́вний.
-на́я команда – підри́вна кома́нда. Срв. Подры́вщик.
Подры́вный – підко́пний.
-ные работы – підко́пні робо́ти.

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Подрывник – підри́вник.

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Подрывной – висадни́й.

- Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш) Вгору

подрывни́к, подры́вщик підривни́к,-ка́, висадни́к,-ка́
патро́н 1. тех. патро́н,-ну (1. пристрій для затискування оброблюваної деталі або різального інструмента в токарному і свердлильному верстаті; 2. пристрій для приєднання електролампи до електромережі)
2. набі́й,-бо́ю (зброя)
п. винтово́й ел. патро́н ґвинтови́й
п. винторе́зный патро́н ґвинторі́зний
п. вися́чий патро́н почіпни́й [висни́й]
п. двухпла́шечный патро́н двоплатівко́вий
п. зажимно́й патро́н затисни́й
п. заря́дный набі́й,-бо́ю
п. клиново́й патро́н клинови́й
п. кулачко́вый патро́н кулачко́вий
п. ла́мповый патро́н ла́мповий
п. магни́тный мет.об. патро́н магне́тний
п. подрывно́й патро́н підривни́й
п. предохрани́тельный патро́н запобі́жний
п. самозажимно́й патро́н самозатисни́й
п. самоцентри́рующий патро́н самоцентрівни́й
п. сверли́льный патро́н свердли́льний
п. соедини́тельный патро́н злу́чний
п. тока́рный патро́н тока́рний
п. унита́рный набі́й уніта́рний
п. холосто́й набі́й сліпи́й
п. ца́нговый патро́н цанго́вий
п. центрово́й патро́н осере́дковий
п. штифтово́й патро́н шти́фтови́й
п. электромагни́тный патро́н електромагне́тний
ша́шка 1. сп. ша́шка,-ки
2. ша́бля,-лі (зброя)
3. кла́день,-дня (для підрівних робіт, для димопускання)
ш. дымова́я кла́день димови́й
ш. подрывна́я кла́день підривни́й

- Російсько-український словник військової термінології 1928р. (С. та О. Якубські) Вгору

*Подрывник — висадни́к, -ка́.
*Подрывной — висадни́й, вибухо́вий; П. команда — висадна́ кома́нда; П-ые средства — вибухо́ві за́соби; П. шашка — висадна́ ша́шка.
*Средство — за́сіб, -собу; спо́сіб, -собу; С. для перевозки — за́соби для перево́зу; С. огневые — вогневі́ за́соби; С. перевозочные — перевозо́ві за́соби; С. подрывные — висадні́ за́соби; С. поражения — за́соби пора́зки; С. противогазовые — протига́зові за́соби; С. химические — хемі́чні за́соби.
Шашка — ша́шка, -ки; Ш. (лекало № 7) — шашка; „Ш. в ножны“ — „Ша́шки в піхви“: „Шашки к бою“ — „Ша́шки до бо́ю“; Ш. кавалерийские — кі́нні ша́шки; Ш. подрывная — висадна́ ша́шка; Ш. пироксилиновая — піроксилі́нова ша́шка; Ш. саперная — сапе́рна ша́шка; Ш. тротиловая — троти́лова ша́шка.