Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 10 статей
Запропонувати свій переклад для «подснежник»
Шукати «подснежник» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Подсне́жник, бот. Anemone Hepatica L. – пе́рвістка, ум. перві́сточка. [Розцвіта́є перві́сточка бі́ла (Л. Укр.)]; Hepatica triloba – про́ліска, пере́ліска; Galantus nivalis L. (подснежный колокольчик голубой) – про́ліски (-ків), скоро́ліски, про́серен (-ну), про́серень (-реня); Scilla cernua (пролеска) – про́ліска, про́ліски (-ків), (просирень) про́серен (-ну), про́серень (-реня м. р.); Scilla bifolica L. – ряст (-ту); Primula – перво́цвіт (-ту); Crocus reticulatus L. – бра[и]нду́ші (-шів), бра[и]нду́шки (-шок).
Про́серень, бот.
1)
Primula officinalis L. см. Первоцве́т;
2)
Crocus reticulatus – про́серен (-рену), про́серень (-реня);
3)
Scilla cernua, см. Про́леска, Подсне́жник.

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Подснежник – про́ліска, -ки.

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Бринду́шаподснежник.
Перво́цвіт, -ту
1)
первый цвет растений;
2) (
раст.) подснежник.
Про́лісок, -ску
1)
прогалина, поляна;
2)
подснежник.

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Перво́цвіт, -ту, м.
1) Первый цвѣтъ растеній.
2) Раст. подснѣжникъ, Primula.
Про́серен, -ну и про́серень, -ня, м. Раст. а) Подснѣжникъ, Calanthus nivalis L. Анн. 150. б) Crocus riticulatus. L. ЗЮЗО. І. 120.

- Словник української мови 1927-1928рр. (Б. Грінченко, вид. 3-тє, за ред. С. Єфремова, А. Ніковського) Вгору

*Козо́дра, -ри, ж. Первый ряст, белый подснежник. Под. г. Бл. Неч.-Лев.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Подснѣ́жникъ, рос. = Anemone Hepatica L. — пролїска, частїше про́лїски, пере́лїска, перво́цьвіт, Crocus reticulatus M. В. — бранду́ші, бранду́шки, просере́н, про́сирень, просуре́нок, Galantus nivalis L. — підснїжник, про́серень, Scilla cernua Hoffm. — про́лїски голубі́, S. bifolia L. — ряст, Sempervivum tectorum L. — до́ля, ско́чки. C. Ан.

Запропонуйте свій переклад