Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 3 статті
Запропонувати свій переклад для «подснежник»
Шукати «подснежник» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Подсне́жник, бот. Anemone Hepatica L. – пе́рвістка, ум. перві́сточка. [Розцвіта́є перві́сточка бі́ла (Л. Укр.)]; Hepatica triloba – про́ліска, пере́ліска; Galantus nivalis L. (подснежный колокольчик голубой) – про́ліски (-ків), скоро́ліски, про́серен (-ну), про́серень (-реня); Scilla cernua (пролеска) – про́ліска, про́ліски (-ків), (просирень) про́серен (-ну), про́серень (-реня м. р.); Scilla bifolica L. – ряст (-ту); Primula – перво́цвіт (-ту); Crocus reticulatus L. – бра[и]нду́ші (-шів), бра[и]нду́шки (-шок).

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Подснежник – про́ліска, -ки.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Подснѣ́жникъ, рос. = Anemone Hepatica L. — пролїска, частїше про́лїски, пере́лїска, перво́цьвіт, Crocus reticulatus M. В. — бранду́ші, бранду́шки, просере́н, про́сирень, просуре́нок, Galantus nivalis L. — підснїжник, про́серень, Scilla cernua Hoffm. — про́лїски голубі́, S. bifolia L. — ряст, Sempervivum tectorum L. — до́ля, ско́чки. C. Ан.

Запропонуйте свій переклад