Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 2 статті
Шукати «пожалітися*» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Подава́ть, пода́ть – подава́ти, пода́ти, дава́ти, да́ти кому́ що; (кушанье) (по)дава́ти, (по)да́ти, видава́ти, ви́дати, ста́вити, поста́вити кому́ що. [Пода́в ми́лостиню. Хто ра́но встає́, тому́ бог дає́. Вона́ ви́дала пана́м вече́рю (Коцюб.). Поста́вили їм смета́ни].
Пода́й (ка), пода́йте (ка) сюда – пода́й (лише́нь), пода́йте (лише́нь) сюди́, ке, ке́те сюди́.
-ва́ть обед – дава́ти обі́дати.
-да́ть кушанье на стол – пода́ти (поста́вити) стра́ву на стіл.
-да́й сюда лодку – дава́й сюди́ човна́.
-да́ть голос – о(б)зива́тися, обізва́тися (до ко́го), да́тися чу́ти.
-да́ть голос за кого-л. – подава́ти, пода́ти го́лос на (за) ко́го, голосува́ти на (за) ко́го, віддава́ти, відда́ти го́лос кому́.
-да́ть мысль – пода́ти ду́мку.
-да́ть весть о себе – (по)да́ти (з)ві́стку про се́бе.
-да́ть жалобу на кого – подава́ти, пода́ти ска́ргу на ко́го, приска́ржувати, приска́ржити кого́, жалі́тися, пожалі́тися на ко́го. [Пода́в у суд ска́ргу на ньо́го. Приска́ржив мене́ за рабу́нок (Франко)].
-ва́ть ко взысканию – заклада́ти, заложи́ти по́зов кому́.
-ва́ть прошение о чём – подава́ти проха́ння про що (за що).
-дать надежду – (по)дава́ти, (по)да́ти наді́ю кому́ на що, роби́ти, зроби́ти наді́ю кому́ на що. [І ді́тям не ро́бимо наді́ї на кра́щу до́лю (Франко)].
Он -даё́т большие надежды – він подає́ вели́кі наді́ї.
-ва́ть кому ложные надежды – подава́ти ма́рні наді́ї, наді́ями мани́ти кого́.
-ва́ть руку – (по)дава́ти, (по)да́ти ру́ку кому́, (здороваться за руку) ру́чка́тися, пору́чка́тися, рука́тися, порука́тися з ким. [І ша́пки не зняв, і руки́ не дав. У нас не було́ тіє́ї мо́ди, щоб ру́чка́тися].
-да́ть кому руку помощи – підложи́ти ру́ку під ко́го́. [Були́ такі́ лю́ди, що й тут підложи́ли-б свої́ ру́ки під вели́кого Кобзаря́ (Куліш)].
-да́ть помощь, см. Ока́зывать помощь. Рукой -да́ть – ті́льки що не ви́дко, як па́лицею доки́нути. [Чолові́кові додо́му ті́льки що не ви́дко].
-да́ть совет – (по)дава́ти, (по)да́ти ра́ду, пора́ду кому́ (посоветовать) ра́дити, пора́дити, ра́яти, пора́яти кого́, но кому́ що, нара́яти кому́ що. [Нема́ кому́ пора́доньки да́ти (Шевч.)].
-да́ть пример – при́від да́ти, призві́д показа́ти кому́. [Як ви дасте́ при́від, то й и́нші зро́блять те са́ме].
-ва́ть повод, см. По́вод.
-ва́ть о здравии, за упокой – (по)дава́ти, (по)да́ти на ча́сточку за ко́го.
-ва́ть что-л. в какую-л. сторону – посува́ти, посу́нути що в яки́й бік.
По́данный – по́даний.
Обед -дан – обі́д на столі́.
Пожа́ловатьсяпожалі́тися, (редко) обжалі́тися, зажалі́тися на ко́го, на що, поска́ржитися на ко́го, на що, (редко) пожалкува́тися на ко́го, на що.
-ваться на кого в суд – по́зов пода́ти (заложи́ти) на ко́го, пода́ти до су́ду на ко́го, запізва́ти до су́ду кого́, пожалі́тися (поска́ржитися) на ко́го в суд, оска́ржити, приска́ржити кого́ (перед судо́м); срв. Жа́ловаться.