Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 6 статей
Запропонувати свій переклад для «поземина»
Шукати «поземина» на інших ресурсах:

- Російсько-український словник військової термінології 1928р. (С. та О. Якубські) Вгору

*Горизонтальпозе́мина, -ни; Г. дополнительнаяпозе́мина додатко́ва; Г. общаяпозе́мина спі́льна; Г. основнаяпозе́мина основна́; Г. средняяпозе́мина сере́дня; Г. утолщенная — гру́бша позе́мина.
Дополнительный — додатко́вий; Д. горизонталь — додатко́ва позе́мина; Д. заряд — додатко́вий заря́д; Д. упражнения — додатко́ві впра́ви.
*Общий — зага́льний, спі́льний; О. горизонталь — спі́льна позе́мина; О. порядок — зага́льний поря́док; О. собрание — зага́льні збо́ри; О. состязания — зага́льні змага́ння.
*Основной — основни́й, головни́й, провідни́й; О. горизонталь — основна́ позе́мина; О доска — основна́ до́шка; О. заряд — основни́й заря́д; О. мысль — провідна́ ду́мка; О. орудие — основна́ гарма́та; О. стойка — основна́ поста́ва; О. точка — основна́ то́чка.
*Средний — сере́дній; С. горизонталь — сере́дня позе́мина; С. дистанция — сере́дня диста́нція; С. линейка — сере́дня ліні́йка; С. командный состав — сере́дній кома́ндний склад; С. начальствующий состав — сере́дній нача́льницький склад; С. положение — середні поло́ження; С. степень — сере́дній сте́пінь; С. точка попадания — сере́дня то́чка влуча́ння; С. траектория — сере́дня траєкто́рія; С. унос — сере́дня па́ра.
*Утолщенный — гру́бший; У. горизонталь — гру́бша позе́мина; У. часть — гру́бша части́на.

Запропонуйте свій переклад