Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 2 статті
Запропонувати свій переклад для «поземина»
Шукати «поземина» на інших ресурсах:

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Горизонтальпозе́мина;
• г. вспомогательная
– п. допомічна́;
• г. основная
– п. основна́;
• г. промежуточная
– п. проміжна́.
Изогипса – ізогі́пса, позе́мина.

Запропонуйте свій переклад