Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 37 статей
Запропонувати свій переклад для «полива»
Шукати «полива» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Поли́ваполи́ва. Срв. Глазу́рь.
Глазирова́ть
1) глазурува́ти, глянсува́ти;
2) (
посуду) полива́ти.
Глазиро́ванный (о посуде) поли́ваний, поли́в’яний.
Глазированная посуда (собир.) – поли́ва. [Пові́з поли́ву аж у Чорного́рію на про́даж]; (о кондитерских печеньях) глазуро́ваний; (о бумаге) глянсо́ваний.
Глазу́рь для посудыполи́ва, поли́во, глазу́ра, скли́ста поволо́ка.
Гл. из белой фаянсовой глины – по́білка.
Лу́да
1) (
полуда) полу́да, побі́л (-лу); (глазурь) поли́ва. [Полу́да в самова́рі зійшла́ (Київщ.)];
2) (
бельмо на глазу) полу́да, лу́да. [Ма́сам потро́ху почина́є спада́ти полу́да з оче́й (Н. Рада)].
Мурава́
1) (
зелень) мо́рі́г (-рогу́), мурава́, мурави́на, мурави́ця. [Морі́г зелене́нький, на морогу́ я́вір височе́нький (Пісня). Накри́в о́чі мураво́ю, жо́вте ті́ло роки́тою (Чуб. V). Розпусти́ли та сі́рії во́ли по зеле́ній мурави́ні (Пісня)];
2) (
глазурь гончарн.) по́ливо, поли́ва, (зап.) ґлейт (-ту); срв. Глазу́рь;
3)
бот.
а) (
Poa annua L.) тонконі́г (-но́гу) (однорі́чний), мі́тли́ця, мурава́;
б) (
Corridiola littoralis L.) моріжо́к (-жку́) (берегови́й).
Мура́вленица и Мура́вленка – поли́в’янка, поли́в’яний (поли́ваний) по́суд (-лу), по́ливо, поли́ва, (зап.) ґлейт (-ту). [Пові́з поли́ву аж у Чорномо́рію на про́даж (Сл. Гр.)].
Обли́в, -ка
1) (
действ.) облиття́;
2) по́ли́вка;
см. Подли́вка, Со́ус;
3) (
мурава) поли́ва.
Обли́ва (мурава) – поли́ва.
Полу́да – полу́да, поли́ва, побі́л (-лу).
Посу́да
1) по́суд (-ду). [Як перево́зились, то бага́то по́суду поби́лось].

-да кухонная – кухова́рське на́чи́ння.
-да обеденная (чайная) – обі́дній (ча́йний) по́суд.
-да деревянная – дерев’я́не́ начи́ння.
Глиняная муравленая -да – поли́в’яний по́суд, (собир.) поли́ва;
2) (
снаряжение) на́чи́ння, спра́ва.

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

ГЛАЗИРО́ВКА (покриття) укр. по́ливо, поли́ва, ґлянсо́вання, (дія) ґлянсува́ння.
ЭМА́ЛЬ укр. скли́ця, (на гончарному посуді) по́ливо, поли́ва.

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Глазурь – ґлязу́ра, -ри, поли́ва, -ви.
Финифть – фіні́фта, -ти, поли́ва, -ви
Эмаль – ема́ль, -лю, поли́ва, -ви.

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Поливаполи́ва.
Глазурный – поли́в’яний;
• г. масса, глазурь
поли́ва.
Глазурьполи́ва;
• г. (из фаянсовой глины
) – по́білка;
• г. дезинфекционная
– п. дезинфекці́йна;
• г. обливочная
– п. обливна́;
• г. посыпочная
– п. посипна́;
• г. соляная
– п. соляна́;
• г. сухая
– п. суха́.
Масса – ма́са;
• м. алебастровая
– м. алябастро́ва;
• м. бумажная
– м. паперо́ва;
• м. глазурная, глазуровочная
поли́ва;
• м. готовая (глиняная
) – м. сти́гла;
• м. губчатая
– м. губча́ста;
• м. действующая
– м. чи́нна;
• м. добавочная
– м. додатко́ва;
• м. древесная
– м. деревна́;
• м. илистая
– м. мулка́;
• м. капсельная
– м. капсу́льна;
• м. компаундная
– м. компаундо́ва;
• м. молотого бисквита
– ме́ливо неполи́в’яне;
• м. очистительная (для газа
) – ма́са очисна́;
• м. пластичная
– м. гливка́, пласти́чна;
• м. разжиженная
– рідина́;
• м. студенистая
– дригави́ця;
• м. сыпучая
– сипе́ць (-пцю́);
• м. шамотовая
– м. шамото́ва.
Мураваполи́ва.

- Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш) Вгору

глазу́рь поли́ва,-ви, скли́во,-ва (стоп глини, битого скла, польового шпату, залізної руди, склисте покриття на керамічних виробах, закріплене випалом, яке надає їм блиску, непроникности)
г. атмосфероусто́йчивая поли́ва атмосферостійка́
г. грунтова́я поли́ва ґрунтова́
г. декорати́вная поли́ва декорати́вна
г. ма́товая поли́ва ма́това [тьмя́на]
г. покро́вная поли́ва покривна́
г. свинцо́вая поли́ва плю́мбієва [оли́в’яна]
г. текстури́рованная поли́ва текстуро́вана
г. тугопла́вкая поли́ва важкотопка́
г. фая́нсовая поли́ва фая́нсова
г. фритто́ванная поли́ва фрито́вана
г. цветна́я поли́ва кольоро́ва
г. цеоли́товая поли́ва цеолі́това
мурава́ керам. поли́ва,-ви
покры́тие покрива́ння, накрива́ння; покриття́; по́крив,-ву, покрі́вля,-лі
п. ано́дное покриття́ ано́дне
п. антикоррозио́нное покриття́ антикорозі́йне
п. асфальтобето́нное покриття́ асфальтобето́нне
п. бронёй панцеру́вання
п. гра́вийное покриття́ жорствове́ [нарінко́ве]
п. диффузио́нное покриття́ дифузі́йне
п. защи́тное покриття́ захисне́
п. износосто́йкое покриття́ зносостійке́
п. като́дное покриття́ като́дне
п. керами́ческое покриття́ керамі́чне
п. металли́ческое покриття́ метале́ве
п. огнезащи́тное покриття́ вогнезахисне́
п. полиме́рное покриття́ поліме́рне
п. предохрани́тельное покриття́ запобі́жне
п. теплозащи́тное покриття́ теплозахисне́
п. щебёночное покриття́ скали́нне [щебене́ве]
п. электролити́ческое покриття́ електроліти́чне
п. эма́левое покриття́ скли́цею, поли́ва,-ви
эма́ль ема́ль,-лі, поли́ва,-ви, скли́ця,-ці (1. тонкий шар склистої речовини на поверхні керамічних або металевих виробів; 2. емаль зубна – шар кісткової речовини, що вкриває зуб і захищає його від руйнування)
э. архитекту́рная ема́ль [поли́ва] архітекту́рна
э. безгрунто́вая ема́ль [поли́ва] безґрунтова́
э. грунто́вая ема́ль [поли́ва] ґрунтова́
э. многоцве́тная ема́ль [поли́ва] багатоба́рвна [багатоко́лірна]
э. покро́вная ема́ль [поли́ва] покривна́
э. прозра́чная ема́ль [поли́ва] прозо́ра
э. релье́фная ема́ль [поли́ва] рельє́фна
э. ювели́рная ема́ль [поли́ва] ювелі́рна

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Поли́ва
1)
глазурь, эмаль;
2)
глазированная, муравленная посуда.
По́ливо – 1) см. Поли́ва;
2)
сорные травы (на огороде).

- Правописний словник 1929р. (Г. Голоскевич) Вгору

поли́ва, -ви; -ли́ви, -ли́в

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Ґлейт, -ту, м.
1)
= Полива. Вх. Лем. 407.
2) Глазированный горшокъ. Вх. Лем. 407.
Поли́ва, -ви, ж.
1) Глазурь, мурава. Шух. І. 262, 264.
2) Глазированная, муравленная посуда.
Повіз поливу аж у Чорноморію на продаж.
По́ливо, -ва, с.
1) =
Полива. Вас. 180.
2) Сорныя травы, которыя выпалываютъ.
Чи у вас там горо́ди ростуть? — Поливо росте, а городовини нема. Черниг. у.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Поли́ва = д. 1. Подли́вка і 2. Глазу́рь.
Глазу́ра, глазу́рь = поли́ва (С. З. Л.), поли́во, по́кіст.
Лакъ = лак, по́кост (Вол.), поли́ва. (Кн.). — Наведу на стіл поливу і кінець. Кн.
Ме́ркнуть = ме́рхнути, марнїти, темнїти, тьмі́ти. (С. Ш.). — І всюди зіронька моя! ти не марнїла, ти сїяла. К. Ш. — Добра полива так і не марнїє, а блищить наче скло. Кн.
Мура́ва = поли́ва (С. Л.), по́кіст (д. Глазу́ра).
Фини́фть = поли́ва, по́кіст (стеклистий).
Эма́ль = поли́ва (С. Л. Жел.), скли́ця.

Запропонуйте свій переклад