Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 12 статей
Запропонувати свій переклад для «полум’яний»
Шукати «полум’яний» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Пла́менный
1) полум’я́ни́й, поло́мінний, п(о)ломени́стий;
2) (
жгучий, горячий) палки́й, запальни́й.

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

ГОРЕ́ТЬ ще пала́ти, (про світло) ся́яти;
гореть жела́нием па́лко бажа́ти, хоті́ти аж-аж-а́ж, горі́ти бажа́нням;
гореть негодова́нием кипі́ти від обу́рення, гні́вом ди́хання;
гореть не́навистью важки́м ду́хом ди́хати;
гореть нетерпе́нием умира́ти з нетерпля́чки, аж труси́тися з нетерпля́чки;
горит в рука́х у кого ще завза́то працю́є хто;
горя́щий що гори́ть, па́лений, спа́люваний, розво́гнений, по́йнятий вогне́м, в огні́, галиц. горі́ючий, (про свічку) засві́чений, запа́лений, прикм. горю́чий, палки́й, пломінки́й, полум’я́ни́й, з род. відм. горі́ння [бы́стро горящий швидко́го горіння;
горящий без пла́мени жари́стий;
горящий жела́нием охо́плений бажа́нням, знетерпели́вленням;
горящий негодова́нием розгні́ваний, що аж;
горящий не́навистью запа́лений нена́вистю;
горящий нетерпе́нием му́чений нетерпля́чкою;
горящие глаза́ промени́сті о́чі, блиску́чі о́чі;
горе́вший горі́лий, ОКРЕМА УВАГА;
НАГОРЕ́ТЬ, нагори́т (кому) нагори́ть, діста́неться на горі́хи;
ПОГОРЕ́ТЬ ЖАРГ. (на чому) спали́тися.
ПЛАМЕНЕ́ТЬ ще пала́ти, (про сонце) ся́яти, образ. бра́тися по́лум’ям;
пламене́ющий що пала́є тощо, ста́вши палати, прикм. полум’я́ний, пломінки́й, пломени́стий, вогни́стий, стожа́рий, палахки́й, палахли́вий, палахкотли́вий, палахкотю́чий, (про сонце) сяйли́вий, огнели́кий, образ. як жар /по́лум’я/, по́йня́тий по́лум’ям.
ПЫЛА́ТЬ уроч. горі́ти вогне́м;
пылать гне́вом /пылать не́навистью/ пе́клом /чо́ртом/ ди́хати;
лицо́ пыла́ло вид палахті́в;
пыла́ющий що пала́є тощо, по́йня́тий вогне́м, охо́плений по́лум’ям, оказ. розпломі́нений, прикм. палки́й, палахки́й, палахкотли́вий, палахли́вий, палахку́чий, палахкотю́чий, пломінки́й, полум’я́ни́й, вогни́стий, /про лице/ розпаші́лий, образ. у вогні́;
пыла́ющий гне́вом, охо́плений гні́вом, розлю́чений;
я́рко пыла́ющий палки́м-палкий, забут. ятря́ний;
ЗАПЫЛА́ТЬ оказ. заполум’яні́ти і похідн..

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Пламенныйполум’я́ний.
Фонарь – ліхта́р (-ря́);
• ф. архитектурный
– л. архітекту́рний;
• ф. боковой (на крыше
) – л. бічни́й;
• ф. буфферный
– л. відпружнико́вий;
• ф. волшебный
– л. проєкці́йний;
• ф. вентиляционный
– л. прові́трювальний;
• ф. верхний
– л. ве́рхній;
• ф. дуговой,
электр. – л. лукови́й;
• ф. задний
– л. за́дній;
• ф. клапанный
– л. хлипако́вий;
• ф. кормовой
– л. кормови́й;
• ф. купольный
– л. баньови́й;
• ф. масляный
– л. олі́йний;
• ф. махальный
– л. машни́й;
• ф. мачтовый
– л. щоглови́й;
• ф. молевой
– л. міли́нний;
• ф. наметочный
– л. глибомі́рчий;
• ф. неактиничный
– л. неактині́чний;
• ф. односторонний
– л. однобі́чний;
• ф. паровозный
– паротяго́вий;
• ф. потолочный
– л. стельови́й;
• ф. пламенный, электр
– л. полум’я́ний;
• ф. проекционный, волшебный
– л. проєкці́йний;
• ф. простеночный
– л. простінко́вий;
• ф. свечной
– л. свічкови́й;
• ф. сигнальный
– л. гаслівни́й;
• ф. стенной
– л. насті́нний;
• ф. хвостовой
– л. хвостови́й;
• ф. щитовой
– л. щитови́й;
• ф. цветной
– л. кольоро́вий;
• ф.-отмашка
– л. машни́й.

- Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш) Вгору

фа́кел фа́кел,-ла, смолоски́п,-па, струми́на,-ни
ф. га́зовый струми́на вогне́ва
ф. пла́мени фа́кел полум’я́ний
ф. то́плива фа́кел па́ливний, струм, струми́на па́ливна

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

По́лум’янийпламенный.

- Правописний словник 1929р. (Г. Голоскевич) Вгору

полум’я́ни́й, -на́, -не́

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

По́лум’яний, -а, -е. Пламенный. Левиц. І. 306. Ком. II. 113.

- Словник українських наукових і народних назв судинних рослин 2004р. (Ю. Кобів) Вгору

Adonis flammea Jacq.гори́цвіт вогни́стий (Ру); гори́цвіт огни́стий (Мл), горицвіт полум’яний (Оп); горицвіт (ШсСТ).

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Пла́менный, но = 1. полумъя́ний, по́ломінний. — Так і обдало усю хату полумъяним сьвітом. Кн. 2. палки́й, пальо́ний. — Ми бачили не діда, а пальоного парубка. Кн. — Як пальоно ми цїлували ся! Здаєть ся з під тих поцілунків било полумъям. Кн.

Запропонуйте свій переклад