Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 12 статей
Запропонувати свій переклад для «помилка»
Шукати «помилка» на інших ресурсах:

- Російсько-український словник ділової мови 1930р. (М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич) Вгору

Заключаться
1) (
находиться в чем) – міститися, бу́ти в чо́му;
2) (
состоять) – бу́ти в чо́му (поляга́ти в чо́му); в чем заключается причина – в чім (є) причина; ошибка заключалась в томпо́милка була́ в то́му.
Обвес
1) (
обман в весе) – обва́жування, обва́ження;
2) (
ошибка в весе) – по́милка на вазі́;
3) (
о недовешенном количестве чего) – недова́жка.
Обмолвкапо́милка на сло́ві.
Обчетпо́милка, о́бмилка в лічбі́ (в раху́нках), не́влі́чка (Н).
Опечатка – друка́рська помилка; досадная -ка – прикра друка́рська по́милка.
Описка – о́гріх (-ху), о́гріх (по́милка) руки, (по́милка) на письмі́, писа́рська помилка.
Ошибкапо́милка, о́(б)милка; о. исправимая – попра́вна по́милка; о. неисправимая – непопра́вна по́милка; о. явная – явна, видима по́милка; вводить в -ку – омиляти, омилити кого; вкралась -ка – тра́пилася (ста́лася) по́милка; впадать в -ку – допуска́тися, допуститися по́милки; по -ке (ошибочно) – у по́милку, помилко́во, помилившись; при допущении -ки – якщо тра́питься, тра́пилася по́милка, якщо є (бу́де) по́милка.
Погрешность – о́гріх (-ху), по́милка.
Промер
1) (
измерение) – вимір (-ру);
2) (
ошибка в мере) – по́милка на мі́рі.
Просчетпо́милка в раху́нку, прораху́нок (-нку).
Прочет (бухгал.) – по́милка в раху́нку.
Сущность – суть, суття; в -сти говоря – вла́сне ка́жучи; в -сти дела лежит ошибка – в самі́й су́ті спра́ви є помилка.

Запропонуйте свій переклад