Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 1 статтю
Запропонувати свій переклад для «послідувач»
Шукати «послідувач» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

После́дователь – наслі́дувач, насту́пник, наслідо́вник, послідо́вник, послі́дувач, визна́вець (-вця). [Коли́ це ви всти́гли ста́ти таки́м палки́м його́ наслі́дувачем? (Н.-Лев.)].
-тель нового учения, новой веры – новові́рець (-рця).