Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 6 статей
Запропонувати свій переклад для «поспит»
Шукати «поспит» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

О́пыт
1) про́ба, спро́ба, спи́ток (-тку), спробу́нок (-нку), до́слід.

Физические о́пыты – фізи́чні про́би (спро́би, експериме́нти).
Делать, производить о́пыт – роби́ти (наво́дити) про́бу (спро́бу, спи́ток, експериме́нт), зніма́ти про́бу.
В виде о́пыта – на спро́бу (на спи́ток, на спробу́нок);
2)
о́пыт житейский – до́свід (-ду), досві́дченість (-ности), (редко) по́спит. [Бу́де з те́бе по́спиту, що набра́вся по світа́х, – пора́ свої́м коше́м осі́стися (Г. Барв.). З істори́чного до́свіду це відо́мо]. Срв. О́пытность.
На своём личном -те, из с. л. -та – з свого́ особи́стого (вла́сного) до́свіду, свої́м особи́стим до́свідом, на собі́, по собі́. [На собі́ я це дізна́в].
Узнать по -ту – досвідчи́ти, -ся, переві́ритися. [Шевче́нко до́бре на само́му собі́ досві́дчив усього́, що серде́чний люд терпі́в під тим ярмо́м (Кост.)].
Умудрённый -том – до́бре досві́дчений.

- Російсько-український словник сталих виразів 1959р. (І. О. Вирган, М. М. Пилинська) Вгору

Спрос
• Без спроса (спросу)
– не спитавши(ся); без дозволу.
• За спрос денег не берут
– за поспит не платять (не платиться). Пр. (іноді) Спиток — не збиток. Пр.

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

По́спит, -ту
1)
спрос;
2)
проба, опыт.

- Російсько-український словник ділової мови 1930р. (М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич) Вгору

Востребованиепо́спит (-ту), за́пит (-ту); до -ния – до по́спиту, до за́питу; писать до -ния – писа́ти залишеною по́штою, писа́ти до запита́ння.

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

По́спит, -ту, м.
1) Спросъ.
Без поспиту, що хочеш, те і рвеш. КС. 1882. XI. 399.
2) Проба, опытъ.
Нащо нам той Дін? Буде з тебе поспиту, що набрався по світах, пора своїм кошем осістись. Г. Барв. 181.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Спросъ = спит, спи́ток, по́пит, по́спит, попита́ння. — Без попиту що хочеш, те і рвеш. н. о. — Спросъ не бъда́ = спи́ток не вби́ток. н. пр. — Безъ спро́су = не спита́вши, без по́питу.

Запропонуйте свій переклад